Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivien 2008 aineisto

 

Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivien (26.-27.11.2008) seminaariaineisto. Kaikki tiedostot ovat pdf-muodossa.

 

1. päivä

Katsaus säädöstilanteeseen. Standardit osana säädösvalmistelua
 Jaana Rajakko / SM    

Tukesin rooli pelastustoimen laitteiden ja laitteistojen valvonnassa
 Timo Pulkki / Tukes

Tilanne erheellisten paloilmoitusten vähentämisessä
  Jaana Rajakko/SM

Saadut kokemukset erheellisten hälytysten poistamiseksi Ahvenanmaalla 

  Lokaliseringsscema

  Ioni-optinen
         Sam Packalen / Alarm Control

Saadut kokemukset Tampereen aluepelastuslaitoksella
   Tomi-Pekka Olkkonen/Tampereen aluepelastuslaitos

Uudet ohjeistukset ja menetelmät paloilmoittimien toteutukseen
 Ari Kajaala / Inspecta
 
Tukesin selvitys äänievakuointi- ja kuulutusjärjestelmistä
 Karoliina Puolanne / Tukes 

 

2. päivä

Asuntosprinklaushankkeen loppuraportti ja sen jatkohanke
 Jukka Vaari / VTT

Uusia vaihtoehtoisia sammutuslaitteistoja
 Eino Laakkonen/ Tapiola ryhmä

Rakennusvalvonnan rooli sammutuslaitteiston toteutuksessa
 Kirsi Rontu / Helsingin rakennusvalvontavirasto

Tarkastuslaitoksen kokemus tarkastustoiminnasta, lausunnot laitteistojen vaatimusten mukaisuudesta
 Caj Munck / Alarm Control 

Tehdasvalmisteiset tulisijat, savuhormit ja pelastustoimen laitteiden CE- merkintä
 Jukka Lepistö / Tukes

Tietoiskut Tukesin muusta pelastustoimen valvonnasta mm.

Palovaroittimet

Automaattisammuttimet

Käsisammuttimet

Sauvasammuttimet      

Onnettomuusuutisia

Risto Raitio, Karoliina Puolanne / Tukes

 

Päivitetty 15.11.2010