Kunnossapito

Palovaroitin kerää helposti pölyä, jolloin se herkistyy ja aiheuttaa mahdollisesti erheellisiä hälytyksiä. Palovaroitin kannattaa puhdistaa muutaman kerran vuodessa kevyesti imuroiden. Päälliset pölyt voidaan myös pyyhkiä kevyesti vähän kostutetulla pyyhkeellä. Kosteuden pääsy palovaroittimen sisälle on estettävä, sillä kosteus voi vahingoittaa palovaroittimen toimintaa. Huoltotoimenpiteiden jälkeen palovaroitin on aina testattava testinapista painamalla.

 

Virhehälytysten ehkäisemiseksi ja toimintavarmuuden takaamiseksi palovaroitin tulee uusia 510 vuoden välein. Palovaroittimessa on oltava tieto valmistajan suosittelemasta uusimisajankohdasta. Tieto löytyy yleensä palovaroittimen pohjasta.

 

Huoneiston haltija eli asukas hankkii pelastuslain (379/2011) 17 §:n mukaan palovaroittimen ja pitää sen toimintakunnossa. Palovaroittimen toiminta on tarkastettava kuukausittain ja tavallinen paristo on vaihdettava vuosittain.

 

Sisäministeriön pelastusosasto, Isännöintiliitto ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ovat v. 2014 linjanneet, että asunto-osakeyhtiöissä  sähköverkkoon kytkettyjen asuntokohtaisten palovaroittimien kunnossapidosta (uusimisesta) ja paristonvaihdosta vastaa taloyhtiö. Koska sähköverkkoon kytkettäviä palovaroittimia on monenlaisia, on taloyhtiön syytä selvittää paristonvaihtoväli ja järjestää paristojen säännöllinen vaihto. Asukas sen sijaan vastaa palovaroittimen toimintakunnon säännöllisestä testaamisesta. Asukkaille tulee antaa selkeät ohjeet siitä, kuinka sähköverkkoon kytketyn laitteen kanssa tulee toimia eri tilanteissa.

 

Päivitetty 20.3.2017