Käyttö ja kunnossapito

Kiinteistön haltijan tai omistajan on pidettävä paloilmoitinlaitteistot käyttökunnossa ja järjestettävä laitteistoissa käytettyjen komponenttien huolto- ja tarkastustoiminta siten, että kunnossapitotoimet täyttävät Pelastuslain 12§ esitetyt asianmukaisuutta koskevat vaatimukset. Asianmukaisuus täyttyy nimeämällä paloilmoitinlaitteistolle sen hoidosta vastuullinen henkilö ja laatimalla laitteistolle laitteistotoimittajan huolto-ohjeisiin perustuva kunnossapito-ohjelma, jota käytössä myös noudatetaan. Määräajoin tehtävien määräaikaistarkastusten tarkastusvälit on yleensä 3 vuotta. Huoltoväli määritetään esimerkiksi valmistajan toimittamissa huolto-ohjeistuksessa.


Kiinteistön käyttö on sovitettava valitun paloilmoitinlaitteiston ominaisuudet huomioiden siten, että paloilmoitinlaitteiston luotettava ja häiriötön käyttö on mahdollista.