Hätäkeskukseen liittäminen


Kiinteistön rakennuttajan/haltijan on tehtävä paloilmoitinlaitteiston ilmoitustietojen liittämisestä hälytyksensiirtosopimus valitsemansa teleoperaattorin ja alueen hätäkeskuksen kanssa. Linkki ohjeeseen ja lomakkeeseen.


Kiinteistön omistajan/haltijan on järjestettävä hätäkeskukseen välitettävien ilmoitustietojen vikavalvonta valitsemansa operaattorin ja/tai muun palveluntarjoajan kanssa.

 

Päivitetty 8.11.2016