Asennusliikkeet, vastuuhenkilöt ja tutkinnot

Asennusliikkeet

Paloilmoitinlaitteistojen asennus- ja huoltotyö on säädöksillä säädeltyä toimintaa (laki pelastustoimen laitteista 10/2007).  Asennus- ja huoltotöitä voivat tehdä vain päteviksi todetut, vaatimukset täyttävät asennusliikkeet. Luettelo vaatimukset täyttävistä ja tarvittavan ilmoituksen tehneistä liikkeistä vastuuhenkilöineen on nähtävissä täällä.


Vastuuhenkilöt

Vastuuhenkilöille on säädöksissä asetettu koulutusta, tutkintoa ja työkokemusta koskevia pätevyysvaatimuksia. Tarkemmat ohjeet pätevyysvaatimuksista ja pätevyystodistuksen hakemiseksi ovat löydettävissä täältä.  Asennusliikkeen vastuuhenkilöksi nimettävän on oltava vakituisessa työsuhteessa ao. liikkeeseen.


Tutkinnot

Paloilmoitinlaitteistoihin liittyviä tutkintoja järjestää Inspecta Oy. Tutkintoon osallistuville ei ole pätevyysvaatimuksia. Tutkinnon läpäisseille ja muut pätevyysvaatimukset täyttäville Tukes voi eri hakemuksesta myöntää alaan liittyvän pätevyystodistuksen.