Teholuokan ja sammutetyypin valinta


Lainsäädäntö ei selkeästi määrittele kiinteistöihin vaadittavien käsisammuttimien teholuokkia tai lukumääriä. Nykyisten sammutetyyppien ominaisuudet ovat kehittyneet, eikä perinteisen 6 kg:n jauhesammuttimen valinta kiinteistöön ole enää automaattisesti perusteltua esim. jauheen aiheuttamien siivouskulujen vuoksi. Jauhesammuttimissa käytettävä jauhe tunkeutuu erityisesti sähkölaitteisiin niin perinpohjaisesti, että laite voi puhdistamisenkin jälkeen ajan myötä vikaantua ja aiheuttaa palovaaran. Tämän vuoksi lämpimiin sisätiloihin, esim. toimistoihin, olisi perustellumpaa valita vaahtosammutin. Jauhesammutin voi myös aiheuttaa suuret saneerauskustannukset kohteissa, joissa on riski, että sammutin tyhjennetään ilkivaltaisesti.

 

Teholuokissa on vuosina 20142015 tapahtunut huomattavaa kehittymistä erityisesti vaahtosammuttimien osalta. Käsisammuttimien sammutetyyppiä ja teholuokkaa valittaessa tulee ottaa huomioon mm. käyttöympäristö ja käytettävyys.

 

Lisää aiheesta Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivien luentomateriaalissa.

 

Päivitetty 20.3.2017