Hankinta, käyttö ja huolto

Käsisammutin hankitaan viranomaisen määräyksestä, säädösten edellyttäessä sitä tai omatoimisesti. Käsisammuttimen käyttö ei ole monimutkaista, mutta kynnys sen käyttämiseen voi olla suuri, jos ei ole harjoitellut käsisammuttimella sammuttamista ennen mahdollista tulipalotilannetta. Käsisammuttimia myyvät käsisammutinliikkeiden lisäksi mm. rautakaupat, markettien rautatarvikeosastot ja autotarvikeliikkeet. Pelastuslaitokset ja -liitot, järjestöt sekä monet koulutusyritykset järjestävät turvallisuuskoulutuksia, joissa käsisammuttimen ja muunkin alkusammutuskaluston käyttöä pääsee harjoittelemaan ammattilaisen opastuksella.

 

Käsisammutin tarkastetaan vähintään vuoden väliajoin, jos sammutin säilytetään niin, että se on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille kuten kosteudelle, tärinälle, lämpötilojen vaihtelulle tai pakkaselle. Käsisammutin tarkastetaan vähintään kahden vuoden väliajoin, jos käsisammutinta säilytetään kuivissa ja tasalämpöisissä sisätiloissa. Ensimmäisen tarkastuksen ajankohta määräytyy käsisammuttimen valmistusajankohdan perusteella. Säiliö on voitu valmistaa tätä aikaisemmin, mutta ratkaisevaa on säiliön ensimmäisen täytön ajankohta. Jos käsisammuttimen valmistusaika on ilmoitettu vuoden tarkkuudella, oletetaan se valmistetun ko. vuoden tammikuun lopussa. Pelastuslain mukaan kiinteistön haltijan on huolehdittava, että viranomaisen määräämät sammutuslaitteet ovat toimintakunnossa sekä huollettu ja tarkastettu asianmukaisesti.

 

Käsisammutinten tarkastus ja huolto on säädöksin säädeltyä toimintaa (laki pelastustoimen laitteista 10/2007). Tarkastuksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla todetaan sammuttimen toimintakunto ja huollolla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla sammutin saatetaan toimintakuntoon. Laissa sekä sisäasiainministeriön antamassa asetuksessa (917/2005) on asetettu vaatimukset käsisammuttimien tarkastuksia ja huoltoa tekevälle liikkeelle sekä sen vastuuhenkilölle. Tukes pitää luetteloa vaatimukset täyttävistä ja tarvittavan ilmoituksen tehneistä liikkeistä vastuuhenkilöineen ja valvoo niiden toimintaa. Liikerekisteri löytyy täältä. Ohjeet ja lomakkeet liikeilmoituksen laatimiseksi löytyvät täältä.

 

Maahantuojien ja valmistajien tarkastus- ja huolto-ohjeita käsisammuttimille

 

Tukes valvoo Suomessa markkinoilla olevien käsisammuttimien vaatimustenmukaisuutta. Tukes hankkii markkinoilta tuotteita, testauttaa ne ja ryhtyy toimenpiteisiin, mikäli sammuttimet eivät täytä vaatimuksia. Vaatimusten vastaiset tuotteet voidaan tarvittaessa poistaa markkinoilta.