Painelaitteen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt eli moduulit

Painelaitteen luokan (I-IV) perusteella selviää millaista vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä eli moduulia on käytettävä painelaitteen suunnittelussa ja valmistuksessa.

 

Moduulit sisältävät erilaisia menettelyitä, joilla varmistetaan, että painelaite täyttää säädösvaatimukset. Hyväksytyn arviointimenettelyn päätteeksi valmistaja saa kiinnittää painelaitteeseen CE-merkinnän.

 

Tietyt painelaitteet eivät kuulu mihinkään em. luokkiin vaan jäävät ominaisuuksiltaan niiden alapuolelle. Näitä kutsutaan hyvän konepajakäytännön painelaitteiksi, joita ei CE-merkitä.

 

Taulukko: Painelaitteen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt

Vaatimuksenmukaisuuden arviointimenettelyt