Painelaitteen sisältö ja luokitus

Painelaitteen suunnittelu alkaa luokittelulla. Luokittelun perusteella selviää, mitä vaatimuksia suunnittelussa ja myöhemmin valmistuksessa on otettava huomioon.

 

Painelaitteiden luokitteluun vaikuttavat

  • painelaitteen tyyppi
  • painelaitteen ominaissuureet (PS = suurin sallittu käyttöpaine, V = tilavuus, DN = nimellissuuruus)
  • sisällön olomuoto (kaasu, neste) ja sen vaarallisuus.

 

Lopullinen luokittelu tapahtuu painelaitedirektiivin liitteen II vaatimustenmukaisuuden arviointitaulukkojen perusteella.

 

Painelaitteiden sisällöt jaetaan ryhmään 1 ja 2 niiden vaarallisuuden perusteella, jaon taustalla on CLP-asetuksen (EY N:o 1272/2008) mukaisten vaaraluokkien hyödyntäminen. Ryhmään 1 kuuluvat vaarallisimmat sisällöt, ryhmään 2 muut sisällöt.

 

Taulukko: Painelaitteen ryhmän 1 sisällöt

 CLP vaaraluokat ja kategoriat