Aerosolit

Keskeisimmät aerosolien suunnittelua ja valmistusta koskevat vaatimukset on Euroopan unionin tasolla yhdenmukaistettu ja määritelty aerosolidirektiivissä (ADD). Direktiivin vaatimukset on viety suomalaiseen lainsäädäntöön aerosoliasetuksella (1433/1993). Säädöksiin voit tutustua tarkemmin sivun oikeasta laidasta.

 

Aerosoli voi olla valmistettu metallista, lasista tai muovista ja se on kertakäyttöinen. Aerosolin enimmäiskoko sekä koe-, täyttö- ja käyttöpaineet ja muut vaatimukset vaihtelevat päällyksen materiaalista riippuen.

 

Sekä tyhjät että täytetyt aerosolit on testattava, jotta voidaan varmistua aerosolin turvallisuudesta. Jokainen täytetty aerosoli testataan kuumatestausmenetelmällä. Jos tämä ei ole mahdollista voidaan käyttää kylmätestausmenetelmiä. Näihin tulee kuitenkin hakea erikseen viranomaisen hyväksyntä.

 

Säädettyjen rakenne- ja testausvaatimusten täyttyminen osoitetaan aerosoleissa 3-tunnuksella (käännetty epsilon). Muihin vaadittaviin merkintöihin vaikuttaa mm. aerosolin sisältö.

 

Lisätietoa aerosolien merkinnöistä: Aerosolien merkintävaatimukset-ohje.

 

 

Päivitetty 11.4.2017