Painelaitteiden muutosilmoitukset ja käytöstä poisto

Rekisteröitävän painelaitteen omistajan tai haltijan on ilmoitettava Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes) painelaitteen omistajaa, haltijaa, sijaintia ja käytön valvojaa koskevien tietojen muutokset.

 

Painelaitteen käytöstä poisto tarkoittaa esim. painelaitteen romuttamista, paineenalaisen käytön päättymistä tai painelaitteen viemistä ulkomaille. Painelaitteen käytöstä poistosta on tehtävä ilmoitus Tukesille.

 

Painelaitteiden muutosilmoitukset ja käytöstä poisto ilmoitukset tehdään painelaitteen muutosilmoituslomakkeella.

 

Painelaitteen muutosilmoitus

 

 

Päivitetty 10.4.2017