Painelaitteen rekisteröinti

Omistajan tai haltijan on ilmoitettava painelaite rekisteröitäväksi ensimmäisen määräaikaistarkastuksen yhteydessä, jos painelaite voi aiheuttaa merkittävää vaaraa.

 

Rekisteröintirajat on annettu valtioneuvoston asetuksessa painelaiteturvallisuudesta (1549/2016). Rekisteröidyille painelaitteille tehdään määrätyin aikavälein määräaikaistarkastuksia.

 

Rekisteröintiä koskeva ilmoitus tehdään jollekin alla mainitulle tarkastuslaitokselle (hyväksytty laitos). Ilmoituksesta on käytävä ilmi painelaitteen tekniset tiedot, sijainti sekä painelaitteen valmistaja, maahantuoja, omistaja ja käytön valvoja.

 

-          DEKRA Industrial Oy

-          Inspecta Tarkastus Oy

-          Insteam Oy

-          Testlink Oy

 

Tarkastuslaitokset toimittavat rekisteröintitiedot Tukesin painelaiterekisteriin.

 

Päivitetty 10.4.2017