Määräaikaistarkastukset ja painelaitteiden seuranta

Painelaitteen omistajan ja haltijan on huolehdittava, että tarkastuslaitos tekee rekisteröidylle painelaitteelle määräaikaistarkastukset säädetyin aikavälein. Määräaikaistarkastuksilla varmistetaan painelaitteen käyttöturvallisuus.

 

Ensimmäinen määräaikaistarkastus tehdään ennen rekisteröitävän painelaitteen käyttöönottoa. Seuraavat määräaikaistarkastukset ovat joko

-          käyttötarkastuksia

-          sisäpuolisia tarkastuksia tai

-          määräaikaisia painekokeita.

 

Painelaitteiden seuranta

 

Sisäpuoliset tarkastukset ja määräaikaiset painekokeet voidaan korvata osittain tai kokonaan painelaitteen seurannalla, jos painelaitteen turvallisuudesta voidaan varmistua seurannan avulla. Rekisteröitävän painelaitteen omistajan tai haltijan tulee sopia seurannasta tarkastuslaitoksen (hyväksytty laitos) kanssa ja siitä on tehtävä kirjallinen sopimus ja suunnitelma.

 

Seuraaville painelaitteille voidaan soveltaa painelaitteen seurantaa:

  • muurauksella ja massauksella sisäpuolelta suojatut painelaitteet
  • kylmälaitoksen painelaitteet
  • painelaitteet, joita ei painelaitteen rakenteellisista syistä ole kohtuudella mahdollista tarkastaa.

 

Omistajan tai haltijan on ilmoitettava sovitusta seurannasta ja siihen liittyvistä painelaitteista Tukesille.

 

Lisätietoa painelaitteiden seurannasta: Tukes-ohje 11/2015 Painelaitteiden seuranta

 

Tarkastuslaitokset

 

DEKRA Industrial Oy

https://www.dekra.fi/fi/palvelumme/painelaitteet

 

Inspecta Tarkastus Oy

https://www.inspecta.fi/Palvelut/Tarkastus-varmennus/painelaitteet/Painelaitteiden-tarkastus/

 

Insteam Oy

http://www.insteam.fi/palvelut/tarkastuspalvelut.html

 

Testlink Oy

http://testlink.fi/painelaitetarkastukset

 

 

 

Päivitetty 15.11.2017