Vähittäiskaupan vaaka

Kaupankäyntiin tarkoitetun vaa'an tulee täyttää vaakadirektiivin (2014/31/EU) vaatimukset ja sillä tulee olla valmistajan antamaa vakuutus siitä, että vaatimukset täyttyvät. Hyväksytyssä vaa'assa on oltava kuvan 1 tai 2 mukainen merkintä. Vaa’an tarkkuusluokan on oltava vähintään (III).

 

Kun tuotteita myydään suoraan kuluttajalle ja tuote punnitaan asiakkaan läsnä ollessa, tulee vaa’an näyttää tai tulostaa kaikki hintaan vaikuttavat tiedot kuten taarapaino, yksikköhinta, punnitustulos ja laskettu hinta. Jos nämä tiedot ovat vaa’an näytössä, tulee näyttö sijoittaa niin, että se näkyy myös asiakkaalle.

 

Vaakaa käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti. Se tulee asettaa tärinättömälle, vakaalle alustalle ja säätää vaakasuoraan.

 

Pakkauksen painoa ei saa sisällyttää pakkauksen sisällön määrään. Kun tuotetta punnitaan, pakkauksen paino on joko vähennettävä kokonaispunnitustuloksesta tai vaaka on taarattava ennen tuotteen punnitusta. Toiminnanharjoittajan on valvottava mittauslaitteen kuntoa ja taaran käyttöä riittävällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Toiminnanharjoittajan on kirjattava tehdyt valvontatoimenpiteet.

 

Mittauslaitelain mukaan myyntipaikalla ei saa pitää varmentamattomia tai varmennuskelvottomia mittauslaitteita.

 

Muualla verkossa