Vaakojen varmentaminen käytön aikana

Vaa’at pitää varmentaa säännöllisesti käytön aikana. Varmennuksen tekee hyväksytty tarkastuslaitos. Vaa’at on varmennettava kolmen (3) vuoden välein, poikkeuksena pakkausten sisällön määrän tarkistamisessa käytettävä automaattinen linjavaaka, joka on varmennettava kahden (2) vuoden välein.

 

Toiminnanharjoittaja on vastuussa siitä, että käytössä on soveltuva, vaatimustenmukainen mittauslaite. Kauppias vastaa myös siitä, että vaa'an käyttöä valvotaan ja sen luotettavuus varmennetaan säännöllisesti kolmen vuoden välein. Lisäksi vaaka on varmennettava aina, kun sen luotettavuutta on syytä epäillä tai sen merkinnät ovat vahingoittuneet.

 

Varmennetussa vaa'assa on kuvan 4 mukainen varmennusmerkki, josta ilmenee vuosiluku ja kuukausi jolloin mittauslaite on viimeksi varmennettu. Merkintä löytyy kaikista mittauslaitteista käytön aikaisen varmennuksen jälkeen.     

 

 Varmennusmerkki 2017

 

 Suomalainen sinetöintimerkki

Kuva 4. Käytönaikaisen varmennuksen merkki. 
Tässä esimerkissä varmennus on tehty tammikuussa 2017.

Kuva 5. Suomalainen sinetöintimerkki

 

 

Muualla verkossa