Vaakojen vaatimustenmukaisuuden tunnistaminen

Vaatimukset täyttävässä vaa'assa on oltava kuvan 1 tai 2 mukainen merkintä. Puutteellinen merkintä (esim. ilmoitetun laitoksen tunnus puuttuu) tarkoittaa, että vaaka ei täytä vaatimuksia eikä sellaista vaakaa saa ottaa käyttöön.

 

Kaupankäyntiin tarkoitetun vaa'an tulee täyttää vaakadirektiivin (2014/31/EU) vaatimukset. Automaattisen vaa’an tulee täyttää mittauslaitedirektiivin (2014/32/EU) vaatimukset. Vaakojen mukana on toimitettava valmistajan antama vaatimustenmukaisuusvakuutus.

 

Vaa’an tulee soveltua punnitusalueeltaan ja kestävyydeltään aiottuun käyttöön ja käyttöympäristöön. Vaa’an hankinnassa pitää huomioida mm. vaa’an lämpötila-alue, tarkkuusluokka ja minimi- ja maksimipunnitusalue. Nämä tiedot löytyvät vaa’an tyyppikilvestä.

 

Vaaka, joka täyttää direktiivien vaatimukset ja siinä on vaatimustenmukaisuudesta kertovat merkinnät, mutta joka ei sovellu käyttötarkoitukseensa, ei täytä mittauslaitelain vaatimuksia. Vaa’an valinnassa kannattaa kiinnittää huomioita siihen, että sen punnitusalue, tarkkuusluokka ja käyttölämpötila ovat sopivat. Kuluttajamyyntiin tulevien vaakojen osalta on kiinnitettävä huomiota myös siihen, että vaa’an näyttö ja siinä olevat tiedot täyttävät kuluttajamyyntiin soveltuvan vaa’an erityisvaatimukset.

 

  

Kuva 1 .Vaa'an vaatimustenmukaisuuden ilmaiseva merkkiyhdistelmä (automaattiset vaa’at ja 20.4.2016 jälkeen käyttöönotetut ei-automaattiset vaa’at)

 

        MID vaatimuksenmukaisuus v. 2016 alkaen

 

CE-merkinnän lisäksi mukana on M, valmistusvuosi (kuvassa 17 eli 2017) ja ilmoitetun laitoksen tunnus.

Kuva 2. Ei-automaattisen vaa’an vaatimustenmukaisuuden ilmaiseva merkintä (1990 - 20.4.2016 käyttöön otetut vaa’at).

 

        Vaa'an vaatimuksenmukaisuusmerkintä

 

Merkinnät sisältävät CE -merkinnän, jossa on valmistusvuoden viimeiset kaksi numeroa (kuvassa 14 eli 2014) ja ilmoitetun laitoksen tunnus (kuvan esimerkissä 0000) sekä vihreäpohjainen musta M-kirjain. Jos jokin näistä puuttuu, ei vaaka silloin täytä vaakadirektiivin vaatimuksia.

 

Vanhoissa käytössä olevissa vaaoissa saattaa olla vanha suomalainen VJ-tyyppihyväksyntätunnus. Näiden vaakojen käyttöä voi edelleen jatkaa, jos ne ovat kunnossa ja niiden varmennukset on hoidettu asianmukaisesti käytön aikana.

 

Muualla verkossa