Taaran käyttö irtotavaran myynnissä

Mittausten luotettavuus kaupankäynnissä riippuu luotettavan vaa'an lisäksi siitä, että vaakaa käytetään oikein. Kun kilohinnoiteltu tuote punnitaan hinnan määritystä varten, ei tuotteen painoon saa sisällyttää pakkausmateriaalin painoa. Kilohinta kertoo tuotteen hinnan painoyksikköä kohden. Jos tuotteen pakkausmateriaalia ei ole vähennetty punnitustuloksesta, jonka perusteella hinta lasketaan, tulee asiakas maksaneeksi pakkauksestakin tuotteen kilohinnan mukaan. Tämä vääristää tuotteiden hintoja ja hintojen vertailtavuutta. Taaran käytön laiminlyönnin aiheuttama virhe mittaustuloksessa on paljon suurempi kuin vaa’an suurin sallittu virhe.

 

Kauppias voi halutessaan hinnoitella pakkausmateriaalin erikseen, mutta ei laskuttaa tuotetta bruttopainon perusteella.

 

Irtotavaran punnitseminen palvelutiskillä

 

Palvelutiskillä pakkausmateriaalin paino on aina vähennettävä tuotteen painosta. Tuotteen hinta määräytyy tuotteen painon perusteella, eikä pakkausmateriaali ole osa tuotetta. Esimerkiksi leikkeleitä punnitessa mukana punnittavan paperinpalan paino on vähennettävä mittaustuloksesta ennen hinnan laskemista. Hygieniasyistä mukana punnittavan paperin painona voi käyttää keskimääräistä painoa, jos paperiarkit ovat aina suurin piirtein samankokoisia. Jos tuote pakataan rasiaan, on rasian paino vähennettävä tuotteen painosta ennen hinnan laskemista. Mikäli rasioita on useampaa kokoa, käytetään kullekin rasiakoolle omaa taarapainoa. Taaraus voidaan tehdä palvelutiskillä joko asettamalla taara ennakkoon tai käyttämällä taaraa tuotetta punnitessa.

 

Itsepalvelumyynti

 

Itsepalvelumyynnissä asiakas punnitsee tuotteen itse. Irtotavaran itsepalvelumyynti on yleistä esimerkiksi hedelmä- ja vihannesosastolla tai valmissalaatin ja irtokarkkien myynnissä.

 

Perusvaatimus tuotteen hinnan ilmoittamisesta ja laskemisesta nettopainon perusteella on sama kuin palvelutiskimyynnissä: pakkausmateriaalin paino on vähennettävä ennen tuotteen hinnan määrittämistä painon mukaan.

 

Itsepalvelutilanteessa pakkausmateriaalin paino on vähennettävä tuotteen painosta käyttämällä ennakkoon asetettua taaraa. Taaran painona käytetään pakkausmateriaalin, esimerkiksi pussin tai rasian, keskimääräistä painoa. Jos tuote voidaan pakata useamman kokoiseen rasiaan tai pussiin, tulee kullekin pakkauskoolle asettaa oma taara tai käyttää taarapainona painavimman pakkauksen taarapainoa. Rasian kansi sisällytetään taarapainoon.

 

Taaran asettaminen vaakaan

 

Moniin vaakoihin voidaan taarapaino asettaa tuotekohtaisesti. Ohjeet taaran asettamisesta löytyvät vaa’an käyttöohjeesta.

 

Taarapainon määrityksen voi tehdä punnitsemalla vähintään 10 kpl samankokoisia taarattavia pakkausmateriaaleja ja jakamalla saadun punnitustuloksen pakkausmateriaalien lukumäärällä. Vaa’an ominaisuuksista riippuen taarapaino voidaan asettaa joko punnitsemalla tai syöttämällä taarapainon tiedot kullekin tuotteelle.

 

 

Muualla verkossa

 

 

  • NANDO-tietokanta
    (EU-komission tietokanta ilmoitetuista laitoksista (notified body))
  • OIML (International Organization of Legal Metrology)