Jalometallien punnitsemiseen tarkoitettu vaaka

 

Kun jalometalleja ostetaan ja myydään painon mukaan, tulee punnituksessa käyttää varmennettua tarkkuusvaakaa (mittauslaitelaki 707/2011, asetus 1431/2016). Sekä kuluttaja että kauppias hyötyvät siitä, että tuote mitataan ja hinnoitellaan oikein. Luotettavat mittaukset ja vaa’an oikea käsittely takaavat reilun kaupankäynnin, kun kaikki noudattavat samoja sääntöjä ja kilpailu pysyy rehtinä.

 

Jalometallien hinnan määrityksessä ei punnitsemiseen saa käyttää mitä tahansa vaakaa, vaan kulta, hopea, platina ja palladium on aina punnittava lain vaatimukset täyttävällä vaa'alla, jonka varmennus on kunnossa. Toiminnanharjoittaja, esimerkiksi ns. romukullan ostaja, on vastuussa siitä, että tähän tarkoitukseen käytetty vaaka soveltuu aiottuun käyttöön, se pidetään kunnossa ja varmennetaan asianmukaisesti.

 

Vaatimukset täyttävä vaaka ja sen tunnistaminen

Jalometallituotteiden ostossa ja myynnissä tulee käyttää varmennuskelpoista tarkkuudeltaan vähintään II-luokan tarkkuusvaakaa, joka soveltuu aiottuun käyttöön. Vaaka tulee ostaa valmiiksi varmennettuna.

 

Mittauslaitelain vaatimukset täyttyvät käyttämällä vaakadirektiivin (2014/31/EU) mukaista vaakaa. Vaa’alla tulee olla valmistajan antamaa vakuutus siitä, että vaatimukset täyttyvät.

 

Vaatimukset täyttävässä vaa'assa on oltava kuvan 1 tai 2 mukainen merkintä. Merkintään kuuluu CE M-merkki, valmistusvuoden kaksi viimeistä numeroa ja ilmoitetun laitoksen numero. Puutteellinen merkintä (esim. ilmoitetun laitoksen tunnus puuttuu) tarkoittaa, että vaaka ei täytä vaatimuksia eikä sellaista vaakaa saa ottaa käyttöön. Tarkkuusluokan II vaa’assa on kuvan 3 mukainen merkintä.

 

  

Kuva 1 .Vaa'an vaatimustenmukaisuuden ilmaiseva merkki (automaattiset vaa’at ja 20.4.2016 jälkeen käyttöönotetut vaa’at)

 

MID vaatimuksenmukaisuus v. 2016 alkaen

Kuva 2. Vaa’an vaatimustenmukaisuuden ilmaiseva merkintä (1990 - 20.4.2016 käyttöön otetut vaa’at).

 

        Vaa'an vaatimuksenmukaisuusmerkintä

Vaa’an tulee soveltua punnitusalueeltaan ja kestävyydeltään aiottuun käyttöön ja käyttöympäristöön. Vaa’an hankinnassa pitää huomioida mm. vaa’an lämpötila-alue, tarkkuusluokka ja minimi- ja maksimipunnitusalue. Nämä tiedot löytyvät vaa’an tyyppikilvestä.

 

Vaa’an näytön askelarvon on hyvä olla 0,01 g tai pienempi. Myyntipaikalla ei saa pitää varmentamattomia tai varmennuskelvottomia mittauslaitteita.

 

Käytössä saattaa edelleen olla vanhoja tarkkuusvaakoja, esimerkiksi tasavarsivaakoja, joista löytyy vanha kansallinen hyväksyntämerkintä, VJ-tunnus. Näitä vaakoja voi edelleen käyttää hinnan määrityksessä, mikäli vaa’at ja mahdolliset punnukset on edelleen varmennettu käytön aikana asianmukaisesti.

 

Vaa'an sijoitus myyntipaikalla

Vaaka on sijoitettava niin, että sekä myyjä että ostaja näkevät punnitustuloksen.

 

Tarkkuusvaa’an käsittely ja siirtäminen

Tarkkuusvaaka varmennetaan käyttöpaikkakuntaa varten. Vaa’an voi siirtää käyttöön toiselle paikkakunnalle ilman uutta varmennusta, jos vaa’assa on sisäinen viritysjärjestelmä ja vaaka viritetään uudella käyttöpaikalla.

Syy tähän on, että maan vetovoiman kiihtyvyyden arvo (g-arvo) vaihtelee paikallisesti. Koska g-arvon suuruus vaikuttaa suoraan tarkkuusvaa’an punnitustulokseen, tulee se määritellä oikein vaakaa varmennettaessa.

 

Vaakaa käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti. Vaaka on tarkkuusesine, jota on käsiteltävä varoen siirtojen aikana. Se tulee asettaa tärinättömälle, vakaalle alustalle ja säätää vaakasuoraan eikä paikalla saa olla häiritseviä ilmavirtauksia. Vaa’an on annettava lämmetä riittävästi ennen käyttöä valmistajan ohjeen mukaisesti. Jos vaa’assa on sisäinen virityspunnus, on vaa’an valmistajan ohjeiden mukaisen virityksen oltava tehtynä.

 

Varmennus käytön aikana

Käytön aikana vaa'an luotettavuudesta on huolehdittava pitämällä vaaka kunnossa ja varmentamalla se aina kolmen vuoden välein. Vaa'alle on tehtävä ensimmäinen määräaikaisvarmennus, kun vaakaan merkitystä valmistusajankohdasta on kulunut 3 vuotta. Vaa'an varmentaa hyväksytty tarkastuslaitos.

 

 

                             

                    II-luokan tarkkuusvaa'an merkintä

 Varmennusmerkki 2017

Kuva 3. II-luokan tarkkuusvaa'an merkintä

Kuva 4. Käytönaikaisen varmennuksen merkki. 
Tässä esimerkissä varmennus on tehty tammikuussa 2017.

 

Punnukset

Jos jalometallien punnitsemiseen käytettään punnuksia, on myös niiden varmennusten oltava kunnossa.

 

 

Muualla verkossa