Tarkentavat varmennusohjeet

Polttonesteiden varmennusta koskevissa säädöksissä ei ole säännelty polttonesteiden mittausjärjestelmien varmennuksen tekotapaa kovin yksityiskohtaisesti. Tarkastuslaitostoiminnan akkreditoinnin tarkoituksena on osoittaa tarkastuslaitoksen pätevyys ja varmistaa, että tarkastuslaitos noudattaa kaikkia toimintaa ohjaavia säädöksiä ja sopimuksia. Jotta polttonestemittausjärjestelmien varmennuksen menettelytavat olisivat yhtenevät kaikilla alan toimijoilla, tarkastuslaitokset laativat yhteisen 22.5.2014 hyväksytyn muistion, johon on koottu yhdessä sovittuja tarkennuksia varmennusmenettelyihin.

 

Yhtenäisistä menettelytavoista sopiminen on osoittautunut tarpeelliseksi ja on hyvä, että kaikki tarkastuslaitokset noudattavat polttonestemittausjärjestelmien varmennuksessa säädösten lisäksi oheiseen muistoon koottuja yksityiskohtaisempia menettelytapoja.

 

 

Muualla verkossa

 

Päivitetty 13.1.2016