Nesteiden lastausjärjestelmät

 

Käytössä olevien lastausjärjestelmien varmentamisessa noudatetaan taulukon mukaista menettelyä.  Menettelyyn vaikuttavat järjestelmän käyttöönottoaika ja järjestelmässä olevan mittarin vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa käytetyt menettelyt.

 

Kansalliset VJ-hyväksynnät ja ensivarmennukset koskivat pelkästään mittauselintä eli mittaria ja näyttölaitetta. MIDin vaatimukset koskevat koko mittausjärjestelmää. Mittausjärjestelmä on se osa lastausjärjestelmää, millä mittaus toteutetaan ja millä tuotetaan laskutuksen perusteena olevaa mittaustietoa sekä tallennetaan saatu tulos myöhempää käyttöä varten. Mittausjärjestelmään kuuluu erilaisia laitteita ja ohjelmistoja. Lisäksi järjestelmän on tallennettava pysyvästi mittaustulos ja kyseisen kaupan mittaustapahtuman yksilöintiin liittyvät tiedot.

 

Mittarin vaatimustenmukaisuuden osoitus

Mittausjärjestelmä asennettu

Mittausjärjestelmään sovellettavat vaatimukset: MID vai vanha kansallinen VJ-hyväksyntä

VJ.A.XX.YY

Ennen 30.10.2006

kansallinen

MID

Ennen 30.10.2006

kansallinen

VJ.A.XX.YY

30.10.2006 jälkeen

MID

MID

30.10.2006 jälkeen

MID

 

MID-vaatimukset täyttävä mittari voidaan liittää ennen 30.10.2006 käyttöön otettuun mittausjärjestelmään edellä esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

 

Kansallisesti hyväksytty mittari voidaan vastaavasti liittää MIDin vaatimukset täyttävään järjestelmään, mikäli hyväksyntä on asennushetkellä vielä voimassa.

 

Muualla verkossa

 

Päivitetty 30.1.2013