Mittausjärjestelmien yhdistäminen kansallisesti tyyppihyväksyttyihin lisälaitteisiin

 

Kansallinen tyyppihyväksyntä on saatettu myöntää erikseen polttonestemittarille ja järjestelmän lisälaitteille, kuten itsepalveluautomaatille, rinnakkaisnäyttölaitteelle tai hinnan ja tilavuuden määräasetuslaitteille. Valmistajan antama MIDin mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus kattaa koko mittausjärjestelmän lisälaitteineen.

 

Mikäli jakeluasemalle asennetaan uusia, MIDin vaatimukset täyttäviä jakelumittareita, voidaan kansallisesti tyyppihyväksytyt lisälaitteet liittää MIDin vaatimukset täyttävään järjestelmään, jos koko laitteisto toimii luotettavasti ja osalaitteisto täyttää olennaisilta osiltaan MIDin vaatimukset. Vastaavasti MIDin vaatimukset täyttävä lisälaite voidaan liittää kansallisesti hyväksyttyyn jakelumittariin. Asennetun laitteen valmistaja vastaa laitteistojen yhteensopivuudesta WELMECin ohjeen 8.8  "Guide on the General and Administrative Aspects of the Voluntary System of Modular Evaluation of Measuring instruments" mukaisesti.

 

Muualla verkossa

 

Päivitetty 30.1.2013