Vaakadirektiivi 2014/31/EU (NAWID)

Ei-automaattisia vaakoja koskeva ns. NAWI-direktiivi eli vaakadirektiivi (2014/31/EU) asettaa vaatimuksia Euroopan talousalueella markkinoitaville ja käyttöönotettaville vaaoille.

 

Vaakadirektiivin vaatimukset löytyvät asetuksesta 1431/2016.

 

WELMEC on laatinut useita vaakadirektiivin soveltamista koskevia oppaita, jotka auttavat tulkitsemaan direktiivin vaatimuksia.  WELMECin oppaat eivät mitenkään korvaa säädöksiä, mutta säädösten tulkitsemisen apuna niillä on EU:n komission hyväksyntä.

 

Muualla verkossa

 

Päivitetty 16.2.2017