Muut voimassa olevat direktiivit

Vaakadirektiivin ja mittauslaitedirektiivin lisäksi on olemassa joukko mittauksia ja mittauslaitteita koskevia direktiivejä.

 

Voimassa olevat direktiivit:

 

80/181/ETY Mittayksikködirektiivi

  • Euroopassa sallitut mittayksiköt, UK:lle ja IR:lle sallitut poikkeukset

 

2009/34/EY Vanhan menettelytavan perusdirektiivi mittauslaitteita ja metrologisia tarkastusmenetelmiä koskevista yleisistä säännöksistä

  • EY-ensivakauksen yleisperiaatteet on kuvattu direktiivin luvussa III.
  • EY-tyyppihyväksynnän mukaiset merkinnät liitteessä I ja
  • ensivakauksen mukaiset merkinnät liitteessä II.

 

75/107/ETY Mitta-astiapullot

  • Pakkausteollisuudessa käytettyjen mitta-astioina käytettävien pullojen vaatimukset

 

76/211/ETY Valmispakkaukset

  • Valmispakkausten e-merkintä

 

 

Muualla verkossa

     (Lista MID:n mukaisista standardeista)

     (Vaakadirektiivin standardit)

 

Päivitetty 16.2.2017