Vesimittarit

Laskutuskäytössä olevilla vesimittareilla tulee olla joko tarkastuslaitoksen myöntämä tyyppihyväksyntä tai osoitus siitä, että vesimittari täyttää mittauslaitedirektiivin (MID) vaatimukset. Vaatimus koskee myös asunto-osakeyhtiöiden huoneistokohtaisia vesimittareita, jos laskutus tapahtuu suoraan niistä saatujen lukemien perusteella. Mittauslaitelaki edellyttää, että laskuttaja huolehtii mittauslaitteiden luotettavuudesta koko käytön ajan. Vastuu vesimittareiden vaatimustenmukaisuudesta ei riipu siitä, kuka mittarin omistaa.

 

Vesimittareilta ei vaadita tyyppihyväksyntää tai vaatimustenmukaisuusvakuutusta, jos laskutus on mittaustuloksesta riippumaton (esim. asunnon pinta-alaan tai asukkaiden lukumäärään perustuva tai kiinteä maksu).

 

Huoneistokohtaisten vesimittareiden asentamista säännellään Suomen rakentamismääräyskokoelmassa D1.

 

Vesimittareiden asennus

Vesimittareiden luotettava toiminta riippuu suurelta osin mittareiden oikeasta asennuksesta. Mittarivalmistajien ohjeita mm. mittarin asennon, mittaria ympäröivien putkistojen suorien osuuksien ja mahdollisten takaisinvirtausta estävien venttiilien asennuksesta on ehdottomasti noudatettava. Muutoin ei voida katsoa, että mittari on asennettu oikein ja että se siltä osin täyttäisi mittauslaitelain vaatimukset.

 

Mittarin näyttötaulun merkinnät kertovat mittarin sallitut asennusasennot. Merkintä H  tarkoittaa asennusta vaakaputkeen näyttötaulu ylöspäin. Merkintä V sallii asennuksen vaakaputkeen näyttötaulu sivulle päin tai mittarin asennuksen pystyputkeen. Merkinnät H tai V eivät salli mittarin asennusta näyttötaulu alaspäin tai viistoon putkeen (standardi SFS-EN 14154-2:2005). Sallitut asennusasennot on kuvattu tyyppihyväksyntätodistuksessa ja/tai mittarivalmistajan ohjeessa.

 

Vesimittareiden merkinnät

MIDin mukaisten vesimittareiden valmistaja antaa vesimittareille vaatimustenmukaisuusvakuutuksen, jossa valmistaja vakuuttaa vesimittarin täyttävän MIDissä asetetut vaatimukset. Tämän merkiksi vesimittarissa on kuvan 1 esimerkin mukainen CE-merkintä ja täydentävät merkinnät.

 

                                                     

Kuva 1. Esimerkki MIDin mukaisesta CE-merkinnästä. M-kirjain ja vuosiluku kertovat laitteen valmistusajankohdan. Oikeanpuoleinen, nelinumeroinen luku on vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa mukana olleen ilmoitetun laitoksen tunnus.

 

Tyyppihyväksytyn vesimittarin tunnistaa kuvan 2 mukaisesta EY-tyyppihyväksyntätunnuksesta. Hyväksyntätunnus on tyylitelty epsilon-kirjain, jossa näkyy hyväksynnän myöntäneen maan tunnus ja hyväksymisvuoden viimeiset kaksi numeroa (esim. D 89) sekä hyväksynnän tunnus (esim. 6.131.39). Uusia EY-tyyppihyväksyntöjä ei ole myönnetty MIDin soveltamisen alettua 30.10.2006. Myönnetyt EY-tyyppihyväksynnät voivat olla voimassa enintään 30.10.2016 saakka.

                             

                            

Kuva 2. Esimerkki EY-tyyppihyväksyntätunnuksesta.

 

Vesimittarilla voi olla myös ennen 30.10.2006 myönnetty kansallinen tyyppihyväksyntä. Kotimainen tyyppihyväksyntätunnus on muotoa VJ.E.XX.YY, missä XX on juokseva numero ja YY tyyppihyväksynnän myöntämisvuosi. Tyyppihyväksynnän on oltava voimassa asennushetkellä. Myönnetyt tyyppihyväksynnät voivat olla voimassa enintään 30.10.2016 saakka.

 

 

Muualla verkossa

 

     (Lista MID:n mukaisista standardeista)

 

Päivitetty 15.11.2016