Kylmälaiteliikkeiden valvonta

Tukes valvoo kylmäalan pätevyysvaatimusten noudattamista ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisesti. Laitteiden vuototarkastuksia koskevia säädöksiä valvovat ELY-keskukset ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset.

 

Ympäristönsuojelulain rikkomisesta voidaan tuomita toimintakieltoon tai sakkoihin. Tukes voi myös päätöksellään peruuttaa pätevyystodistuksen, jos toiminnanharjoittaja tai henkilö ei enää täytä pätevyysvaatimuksia.

 

Pätevyysvaatimuksia rikkovan toiminnanharjoittajan voi ilmoittaa Tukesille esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen: kylmalaite(at)tukes.fi.

 

 

Päivitetty 13.10.2015