Kylmäala


Pätevyystodistusten ja toimintailmoitusten käsittelyaika on noin 30 päivää.

 

Kylmäalalla tarkoitetaan otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien laitteiden ja eräiden fluorattuja kasvihuonekaasuja (F-kaasuja) sisältävien laitteiden huoltotoimintaa ja jätehuoltoa. F-kaasuja käytetään kylmä- ja ilmastointilaitteissa, sammutuslaitteistoissa, suurjännitekytkimissä ja liuottimissa.


F-kaasuista säädetään EU-asetuksessa N:o 517/2014 ja kansallisesti ympäristönsuojelulaissa (527/2014) sekä valtioneuvoston asetuksessa 452/2009.


Asetus koskee toiminnanharjoittajia ja henkilöitä, jotka asentavat tai huoltavat F-kaasuja sisältäviä jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteita, maalämpöpumppuja, ajoneuvojen ilmastointilaitteita sekä sammutuslaitteistoja. Lisäksi asetus koskee henkilöitä, jotka ottavat talteen suurjännitekytkinlaitteista rikkiheksafluoridia (SF6-kaasua) tai laitteista F-kaasuihin pohjautuvia liuottimia. Uudessa asetuksessa säädetään pätevyysvaatimukset sekä toiminnanharjoittajan vastuuhenkilölle että asennusta ja huoltoa tai talteenottoa suorittavalle asentajalle.

 

F-kaasuja sisältäviä kylmäaineita ei saa 4.7.2009 jälkeen myydä muille kuin Tukesin rekisteröimille, pätevöidyille henkilöille ja toiminnanharjoittajille (EY-asetus N:o 842/2006)


Tiedotteita

Lisää tiedotteita
Päivitetty 11.3.2016