Perusteita riskinarviointiin

Riski muodostuu vaaran vakavuudesta ja todennäköisyydestä

Riski = Vaaran vakavuus x Tapahtuman todennäköisyys 
R = V x T (riskitulo)

 

Vaaroja, suuntaa-antavasti vakavimmasta vähäisimpään:

 • hengenmenetys
 • pysyvä vammautuminen
 • paraneva / ohimenevä haitta
 • lievä loukkaantuminen
 • mielenpahoitus / järkytys
 • taloudellinen menetys.

Vaaran vakavuuteen (kuinka vakavat seuraukset ja kuinka moni altistuu) sekä vaaran todennäköisyyteen (että jotain tapahtuu) vaikuttaa vaaralle altistuvien henkilöiden määrä.

 

Vinkkejä riskien arviointiin

 • Mieti arvioinnin kohteeseen liittyviä riskejä. Dokumentoi riskit syineen ja seurauksineen. Ideariihen käyttäminen on hyvä keino riskien arvioinnissa.
 • Ota arvioinnissa huomioon palvelun / tavaran tavanomainen ja tavanomaisesta poikkeava käyttö / käyttäytyminen.
 • Ota huomioon myös mm. tavaran mahdollinen kokoamis- ja purkuvaihe ja tarkoitettua nuoremmat käyttäjät.
 • Suunnittele tuotannon laadunvarmistuksen toteutustapa. Kirjaa käytännöt ylös.
 • Varmista, että mahdolliset virheelliset tuote-erät voidaan tarvittaessa jäljittää. Eräs keino on erityisten valmistuserätunnusten käyttö.
 • Testaa tavara ennen myynnin aloittamista. Monille tavararyhmille on olemassa standardeja, joissa on määritelty turvallisuuden vähimmäistaso. 

Materiaalia