Kuluttajan oikeudet palautusmenettelyssä

Puute tuotteen turvallisuudessa on aina myös kuluttajansuojalain (38/1978) mukainen tavaran virhe (KSL 5 luku 12 §). Kuluttaja on oikeutettu virheen hyvitykseen, käytännössä yleisimmin palauttamaan tuotteen ja saamaan rahansa takaisin (KSL 5 luku 19 §). Joidenkin tuotteiden kohdalla voidaan vaara poistaa myös korjaamalla tuote (KSL 5 luku 18 §). Kun kyse on turvallisuuspuutteesta, palautusoikeus ei edellytä kuittia.

 

Kuluttajalla on oikeus palauttaa tuote sinne, mistä se on ostettu. Kuluttajalla on myös oikeus saada korvaus palautuksen aiheuttamista kuluista (KSL 5 luku 20 §). Jos kuluttaja palauttaa tuotteen postitse, hänellä on oikeus saada korvaus postikuluista.

 

Silloin, kun tavaran virheessä ei ole kyse turvallisuuspuutteesta, kuluttajansuojalaki edellyttää, että kuluttaja ilmoittaa virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa. Lain 5 luvun 16 §:ssä on kuitenkin erikseen säädetty, että kun tuotteen virheellisyys johtuu sen vaarallisuudesta, ei virheeseen vetoamiselle ole aikarajaa. Näin ollen toiminnanharjoittaja ei saa takaisinvetoilmoituksessa vaatia, että kuluttajien on palautettava vaarallinen tuote tietyn määräajan kuluessa.

 

Toiminnanharjoittaja ei voi määrätä, millä tavalla kuluttaja saa palautettavan tuotteen ostohinnan takaisin. Jos asiakas on voinut ostaa tuotteen käteisellä, hänen on myös voitava saada kauppahinta takaisin käteisenä.

 

Materiaalia