Takaisinvetoilmoituksen sisältö ja muoto

Hyvässä takaisinvetoilmoituksessa on kaikki tarvittavat tiedot tuotteesta ja sen aiheuttamasta riskistä sekä selkeät toimintaohjeet kuluttajille ja muille loppukäyttäjille.

 

Hyvä ja selkeä takaisinvetoilmoitus:


 • herättää huomiota ja erottuu selvästi mainoksista
 • on otsikoitu sanalla ”TAKAISINVETO”. Mikäli kyseessä on jokin muu toimenpide, jolla tuote voidaan korjata turvalliseksi, tämän voi kuvata otsikossa (esim. ”TÄRKEÄ TURVALLISUUSTIEDOTE”)
 • on kooltaan riittävä  
 • sisältää tuotteen kuvan ja tunnistetiedot (esimerkiksi kauppanimi tai tuotemerkki, malli, erä- tai sarjanumero, arvokilpi, tms.)
 • sisältää palvelunumeron tai verkkopalvelun, josta kuluttaja tai muu loppukäyttäjä voi saada lisätietoja kotimaisilla kielillä. Ulkomaisen valmistajan puhelinnumero on hyödytön, jos sieltä ei saa neuvoja kotimaisilla kielillä.

 

Tiedot tuotteesta

Seuraavat tiedot auttavat yksilöimään tuotteen ja välttämään sekaannusta muihin myynnissä oleviin (turvallisiin) tuotteisiin (esimerkiksi uusi tuote-erä, joka on määräystenmukainen):

 

 • tuotteen kauppanimi ja malli
 • sarja- tai tuote-erän numero
 • tieto sarjanumeron sijaintipaikasta
 • tuotteen väri, koko ja muut tunnistamiseen tarvittavat tiedot
 • tuotteen myyntipaikat ja -aika. Jos tuotteella on useita jälleenmyyntipaikkoja voi ilmoituksessa viitata esimerkiksi verkkosivuilla julkaistavaan listaan.

 

Toimintaohjeet

Hyvä ja tehokas takaisinvetoilmoitus antaa kuluttajille ja muille loppukäyttäjille tietoa riskistä ja selkeät toimintaohjeet:

 

 • Ilmoituksesta käy ilmi, millaisen riskin tuote aiheuttaa. Pelkkä ”turvallisuuspuute” ei ole riittävän informatiivinen.
 • Ilmoituksessa kehotetaan lopettamaan tuotteen käyttö välittömästi.
 • Ilmoituksessa kerrotaan kuluttajille palautusoikeudesta tai muusta vastaavasta toimenpiteestä, jolla tuotteessa oleva vaara voidaan poistaa, kuten korjauksesta (jos tällainen toimenpide on mahdollinen). Toimenpiteille ei voi asettaa aikarajaa.

 

Esimerkki-ilmoituksia, joita voi käyttää apuna:


Esimerkki takaisinvetoilmoituksesta Esimerkki takaisinvetoilmoituksesta


Materiaalia