Savukkeensytyttimet

EU:n alueella tapahtuu vuosittain arviolta 1500–1900 tapaturmaa ja 34–40 kuolemaan johtanutta onnettomuutta, jotka johtuvat savukkeensytyttimillä leikkivien lasten aiheuttamista tulipaloista. Savukkeensytyttimen lapsiturvallinen sytytysmekanismi on ollut pakollinen Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa jo pitkään. Lapsiturvallisuusvaatimus otettiin Yhdysvalloissa käyttöön v. 1994. Vuonna 2002 tehty lapsiturvallisuusvaatimuksen tehokkuutta koskeva tutkimus osoitti tulipalojen, vammojen ja kuolemantapausten vähentyneen 60 %.

 

Lapsiturvalliset savukkeensytyttimet

Lapsiturvallisena pidetään savukkeensytytintä, joka on muotoiltu ja valmistettu niin, ettei alle 51 kuukauden ikäinen lapsi tavallisissa tai kohtuudella ennakoitavissa käyttöolosuhteissa pysty käyttämään sitä, esimerkiksi käyttöön tarvittavan voiman, savukkeensytyttimen muotoilun, sytytysjärjestelmän suojan tai sytyttämisen edellyttämien toimintojen monimutkaisuuden tai järjestyksen vuoksi. Eurooppalaisessa standardissa SFS-EN 13869:2016 käsitellään lapsiturvallisuusvaatimuksia ja niiden testimenetelmiä.Standardin EN 13869:2016 viittaus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

   

Savukkeensytyttimet eivät saa muistuttaa muita esineitä

Standardin soveltamisalaan kuuluvat savukkeensytyttimet eivät saa muistuttaa muita esineitä. Tällaisia ovat muun muassa savukkeensytyttimet, jotka muotoilultaan muistuttavat piirroshahmoja, leluja, ampuma-aseita, kelloja, puhelimia, soittimia, ajoneuvoja, ihmiskehoa tai sen osia, eläimiä, elintarvikkeita tai juomapakkauksia tai jotka soivat tai joissa on vilkkuvia valoja, liikkuvia esineitä taikka muita tehosteita. Merkittävin tavoite on tältäkin osin lasten suojaaminen.

 

Savukkeensytyttimien yleiset vaatimukset on annettu standardissa SFS-EN ISO 9994:2005 ja SFS-EN ISO 9994/A1:en. Standardissa on lueteltu savukkeensytyttimien yleiset turvallisuusvaatimukset (mm. liekin muodostumiselle, korkeudelle ja sammumiselle, polttoainesäiliön vuotamiselle, lämpötilan- ja paineenkestävyydelle), testimenetelmät sekä merkintävaatimukset. Standardin SFS-EN ISO 9994:2006 viittaus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Standardeja voi hankkia Suomen Standardisoimisliitto SFS:n verkkokaupasta.

 

Valvonta 

Savukkeensytyttimien turvallisuutta valvovat mm. Tukes sekä maahantuotavien savukkeensytyttimien osalta myös Tulli.

 

 

Päivitetty 14.9.2017