Yllätysmunien turvallisuusvaatimuksia yrityksille

Yllätysmunien turvallisuusvaatimukset


Yllätysmunan yllätyksen on oltava kapselin sisällä. Kapselin ja siitä irtoavien osien pitää olla niin suuria, ettei niistä aiheudu tukehtumisvaaraa. Yllätyslelun ja kapselin on täytettävä lelujen turvallisuudesta annetun lain (1154/2011) ja lelustandardin (SFS-EN 71) vaatimukset. Standardeja voi hankkia Suomen Standardisoimisliitosta.

Yllätysmunan tai yllätyslelun sisältävän muun makeisen kääreessä on oltava varoitusmerkintä, että se sisältää yllätyslelun, aikuisten valvonta on suositeltavaa, lelun pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran (tai muuta vaaraa), ja että lelu ei sovellu alle 3-vuotiaille.  Varoitusteksti voi olla esimerkiksi seuraava: "Varoitukset. Sisältää yllätyslelun. Aikuisten valvonta suositeltavaa. Lelu ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran." Tekstin pitää olla painettu riittävän isoilla kirjaimilla ja sellaisella värillä, että se erottuu muusta tekstistä. Merkintä ei myöskään saa peittyä kääreen poimuihin. Tarvittavat varoitusmerkinnät on tehtävä myös kapselin sisällä olevaan lipukkeeseen tai muutoin selkeästi ja näkyvästi kapseliin.

Varoitusmerkintöjen lisäksi lelussa tai kapselin sisällä erillisessä lipukkeessa on oltava:

  • tyyppi-, erä-, sarja- tai mallinumero tai muu tunnus, jonka perusteella lelu voidaan tunnistaa
  • valmistajan ja/tai maahantuojan nimi, rekisteröity tuotenimi tai tavaramerkki ja osoitteensa mahdollista yhteydenottoa varten
  • CE-merkintä.

Yllätysmunan merkintöjen on oltava sekä suomeksi että ruotsiksi.

Vaikka yllätyslelu olisi turvallinen, se saattaa silti aiheuttaa vaaratilanteita, esim. tukehtumisvaaraa väärissä käsissä. Siksi vanhempien on syytä valvoa lapsen leikkejä.

Muualla verkossa

Eurooppalainen leluturvallisuuskampanja

The CE-e Robot Song:
our toys are good to go!