Trampoliinit

Trampoliinien maahantuojille ja myyjille

 

Kotikäyttöön tarkoitetut trampoliinit ovat leluja, joiden tulee täyttää lelulainsäädännön vaatimukset. Lelulainsäädännön ohella trampoliineja koskee standardi EN 71-14 Lelujen turvallisuus. Osa 14: Kotikäyttöön tarkoitetut trampoliinit. Toiminnanharjoittaja (valmistaja, maahantuoja ja jakelija) vastaa siitä, että kuluttajille myytävät trampoliinit täyttävät turvallisuusvaatimukset, eikä niistä aiheudu vaaraa kuluttajien turvallisuudelle. Toiminnanharjoittajan tulee myös varmistua, että trampoliinin mukana toimitetaan asianmukaiset kokoamis- ja käyttöohjeet.

 

Trampoliineissa kriittiset kohdat liittyvät rakenteen kestävyyteen ja trampoliinien vakauteen käytössä. Trampoliinien turvallisuuteen liittyy keskeisesti myös turvaverkko.

 

Trampoliinin turvaverkko

 

Standardin EN 71-14 mukaisesti keskikokoisten ja suurten trampoliinien (runko 1500 mm) mukana tulee toimittaa turvaverkko. Turvaverkon tulee sisältyä näiden myyntipakkaukseen. Pienten trampoliinien (runko < 1500 mm) mukana voidaan toimittaa turvaverkko tai ne voidaan varustaa kädensijoilla. Jos pieni trampoliini on varustettu kädensijoilla, trampoliinissa ei saa olla mukana turvaverkkoa.

 

Trampoliinien merkinnät ja käyttöohjeet

 

Lelulaki edellyttää, että lelutrampoliineihin kiinnitetyissä varoitusmerkinnöissä ja trampoliinin mukana olevissa käyttöohjeissa tulee kiinnittää trampoliinin käyttäjien ja heidän valvojiensa huomio trampoliinin käytöstä aiheutuviin vaaroihin ja riskeihin sekä tapoihin, joilla nämä vältetään. Tuotteen mukana tulee toimittaa turvallisen käytön kannalta tarpeelliset merkinnät, varoitukset sekä asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet.

 

Tarkemmat vaatimukset trampoliinien merkinnöistä, varoituksista ja käyttöohjeista löytyvät standardista EN 71-14.

 

Tiedot on annettava selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa. Tarpeelliset varoitukset ja käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi.

 

Trampoliinien markkinointi


Trampoliinien vaaratilanteita voidaan ehkäistä ja asiaan on syytä kiinnittää huomiota myös tuotteen markkinoinnissa. Kuluttajansuojalain (38/1978) mukaan markkinoinnissa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista tai muutoin kuluttajien kannalta sopimatonta menettelyä.

 

Markkinointi on sopimatonta, jos siinä esitetään tilanteita, joissa yllytetään laiminlyömään turvallisuusohjeet. Kuluttajille on annettava markkinoinnissa myös oikea kuva siitä, mitä trampoliinin turvallinen käyttäminen edellyttää. Tämä on erityisen tärkeää, kun tuotteen käyttäjiä ovat etupäässä lapset, joiden on itse vaikea arvioida tai ottaa huomioon turvallisuusnäkökohtia.

 

Tämä tarkoittaa trampoliinien mainoskuvituksen osalta sitä, että trampoliinilla voidaan esittää vain yksi lapsi kerrallaan. Lisäksi keskikokoisten ja suurten trampoliinien kuvissa tulee olla asennettuna turvaverkko.

 

Trampoliinien turvallisuuden valvonta

 

Valmistaja, maahantuoja ja myyjä vastaavat, että kuluttajille myytävät trampoliinit täyttävät turvallisuusvaatimukset eikä niistä aiheudu vaaraa kuluttajien turvallisuudelle. Tuotteen mukana pitää toimittaa myös asianmukaiset kokoamis- ja käyttöohjeet. Tukes valvoo lelujen turvallisuutta pistokokeenomaisesti ja riskiperusteisesti eikä myyntiin tulevia tuotteita tarkasteta etukäteen viranomaisten toimesta.

 

 

 

Muualla verkossa

Eurooppalainen leluturvallisuuskampanja

The CE-e Robot Song:
our toys are good to go!

Päivitetty 28.7.2016