Pikaruokaravintoloissa kylkiäisinä tai palkintoina tarjotut lelut

 

Pikaruokapaikoissa tarjotaan usein leluja kylkiäisinä ja palkintoina. Toiminnanharjoittajalla on vastuu siitä, että myös vastikkeettomina tarjotut lelut ovat turvallisia eli täyttävät lelulain (1154/2011) ja sen nojalla annettujen asetuksien vaatimukset.  

 

Lelukylkiäisten turvallisuus  

Pikaruokaravintoloissa syödään usein koko perheen voimin, jolloin mukana ovat myös perheen pienimmät. Tukes suosittelee, että tällaisissa yhteyksissä tarjotut lelukylkiäiset olisivat tyypiltään ja ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne soveltuvat myös alle kolmivuotiaille lapsille, ts. täyttävät niille tarkoitetut tiukemmat turvallisuusvaatimukset.  

 

Mainonta ja varoitusmerkinnät  

Jos kylkiäisenä tarjotaan lelu, joka ei sovellu alle kolmivuotiaiden lasten leikkeihin, on tuotteiden markkinoinnissa kiinnitettävä kuluttajien huomiota siihen, että lelu ei sovellu alle kolmivuotiaille. Leluja ei myöskään saa luovuttaa alle kolmivuotiaiden lasten käyttöön. Markkinointia joka ei sisällä kuluttajan terveyden tai taloudellisen turvallisuuden kannalta tarpeellisia tietoja on pidettävä kuluttajansuojalain nojalla sopimattomana.  


Alle kolmivuotiaalle lapselle sopimattomat lelut on merkittävä varoitustekstillä, josta käy ilmi myös vaara, joka lelusta aiheutuu  (esimerkiksi ”Ei sovellu alle kolmevuotiaille. Lelusta irtoavat pienet osat aiheuttavat tukehtumisvaaran”). Merkintä on tehtävä suomeksi ja ruotsiksi.  


Myös myymälässä, esimerkiksi ravintolan hinnastossa, sekä muussa mainosmateriaalissa (esitteet, internetsivut yms.) on oltava merkintä lelun mahdollisesta ikärajoituksesta. Myyntihenkilökunnan on huolehdittava siitä, ettei alle kolmevuotiaille lapsille tarjota leluja, jotka eivät sovellu alle kolmivuotiaille. Vanhempien ja muiden aikuisten vastuulla on tutustua lelujen merkintöihin ja varoituksiin sekä noudattaa niitä.

 

Muualla verkossa

Eurooppalainen leluturvallisuuskampanja

The CE-e Robot Song:
our toys are good to go!