Nappiparistot leluissa

Leluissa ei saa olla nappiparistoja, joihin lapsi pääsee käsiksi, sillä ne voivat olla lapsille vaarallisia.

 

Nappiparistoja käytetään useissa kotitalouden tuotteissa, kuten mm. avaimissa, kaukosäätimissä, vaaoissa ja leluissa, koska ne ovat pieniä ja tehokkaita.

 

Maailmalla ja myös Suomessa on tapahtunut onnettomuuksia, joissa nappiparistoja on nielty ja se on aiheuttanut vakavia ruumiinvammoja. Nappiparisto voi juuttua lapsen kurkkuun tai ruokatorveen, minkä seurauksena voi olla tukehtuminen tai vakava ja pysyvä vaurioituminen, kuten ruokatorven kudosten syöpyminen, ja jopa kuolema.  

 

Leluissa, kuin muissakin tuotteissa, nappiparistojen riskejä voidaan vähentää paristojen turvallisella pakkaamisella, varoitusteksteillä, tuotteiden turvallisilla paristokoteloilla ja selkeillä hävitysohjeilla. Paristojen aiheuttamia vaaroja voisi ehkäistä myös lisäämällä vanhempien tietoisuutta niiden riskeistä kuluttajille.

 

Vaatimukset sähköleluille, joissa on paristoja

Lelujen valmistajien on huolehdittava, että lelut ovat turvallisia ja etteivät lelujen paristot pääse irtoamaan.

 

Standardin SFS-EN 62115 Sähkökäyttöisten lelujen turvallisuus, kohdan 14.6 mukaisesti nappiparistoihin (tai R1-pattereihin) ei saa päästä käsiksi ilman työkaluja tai vähintään kahta samanaikaista toisistaan riippumatonta toimintoa. Nappiparistojen osalta vaatimus koskee kaiken ikäisille tarkoitettuja leluja. Alle kolmevuotiaille tarkoitetuissa leluissa rakenteellinen vaatimus (standardin kohta 14.7) kattaa kaikki paristomallit. Riippumatta paristotyypistä alle 3-vuotiaille tarkoitettujen lelujen paristokotelot eivät saa aueta ilman työkalua tai vähintään kahta toisistaan riippumatonta samanaikaista toimintoa.

 

Paristoleluihin vaadittavat varoitukset ja merkinnät

Leluihin tai niiden pakkaukseen on merkittävä

  • valmistajan, hänen edustajansa tai maahantuojan nimi, tavaramerkki tai tunnusmerkki
  • malli- tai tyyppimerkintä.

 

Paristolelujen, joissa on vaihdettavat paristot, on merkittävä

  • pariston nimellisjännite paristotilan sisälle tai sen päälle
  • tasavirranmerkki, jos lelussa on paristokotelo
  • kuinka vaihdettavat paristot poistetaan ja asetetaan paikoilleen
  • paristoja, jotka eivät ole ladattavissa, ei saa ladata
  • eri paristotyyppejä tai uusia ja vanhoja paristoja ei saa käyttää sekaisin.

 

Lisäksi valmistajan tulee lelutyypistä riippuen antaa lelulle ikävaroitus, esimerkiksi ”ei alle 3-vuotiaille”. Alle kolmivuotiaalle lapselle sopimattomat lelut on merkittävä varoitustekstillä, josta käy ilmi myös vaaran yksilöivä teksti ts. vaara, joka lelusta aiheutuu (esimerkiksi ”Ei sovellu alle kolmevuotiaille. Lelusta irtoavat pienet osat aiheuttavat tukehtumisvaaran”). Toiminnanharjoittaja vastaa lelun turvallisuudesta ja siitä, että lelun mukana annetaan turvallisen käytön kannalta tarpeelliset varoitukset ja käyttöohjeet. Varoitukset sekä käyttöohjeet tulee olla suomeksi ja ruotsiksi.

 

Jos merkinnät ja ohjeet on merkitty vain pakkaukseen, on siinä ilmoitettava, että pakkaus on säilytettävä, koska se sisältää tärkeää tietoa. Lisäksi valmistaja voi antaa ikäsuosituksia.

 

Lelujen paristoja koskevat tarkemmat vaatimukset sekä tiedot esim. paristoleluille tehtävistä testeistä ja varoitusmerkinnöistä löytyvät standardista SFS-EN 62115.

Päivitetty 11.9.2017