Magneetit leluissa

Lelut eivät saa sisältää magneetteja, jotka voivat olla lapsille vaarallisia.

 

Magneetteja sisältävät rakennussarjat sekä muut lelut, joissa on magneettiosia, ovat aiheuttaneet kymmeniä onnettomuuksia ja ainakin kaksi kuolemantapausta, joista toinen on tapahtunut Euroopassa ja toinen USA:ssa. Onnettomuuksista suurin osa on tapahtunut yli 3-vuotialle lapsille. Viidesosa onnettomuuksista on tapahtunut jopa yli 8-vuotiaille. Onnettomuudet ovat aiheutuneet lelun tai sen osien nielemisestä.

 

Jos lapsi nielee useamman kuin yhden magneetin tai magneettiosan lisäksi metalliesineen, ruoansulatuselimistön eri osissa olevat osat voivat kiinnittyä toisiinsa. Osat voivat aiheuttaa muun muassa tukkeumia ja tulehduksia. Ne voivat myös puhkaista suolen seinämiä. Toisiinsa kiinnittyneet osat eivät pääse liikkumaan suolistossa eteenpäin, jolloin tukosta ei voi poistaa kuin leikkaushoidolla.

 

Vaatimukset magneettileluille

Rakenteelliset turvallisuusvaatimukset koskevat magneetteja sisältäviä leluja kuten pehmoleluja, lelusarjoja, palapelejä, muita pienten lasten pelejä, leluiksi luokiteltavia jääkaappimagneetteja, magneettisia rakennussarjoja sekä pienten lasten kirjoja.

 

Vaatimukset eivät koske lelujen sähköisten tai elektronisten osien toiminnallisia magneetteja, kuten sähkömoottoreiden tai piirilevyjen sisältämiä magneetteja. Rakenteelliset vaatimukset eivät koske myöskään yli 8-vuotiaille lapsille tarkoitettuja magnetismin ja sähköopin harrastesarjoja, mikäli niissä on varoitus.

 

Lelujen magneettien ja magneettisten osien tulee olla joko

  • niin suuria, etteivät ne mahdu ns. pienten osien lieriöön
  • niin heikkoja, ettei niistä aiheudu sellaista vaaraa, että magneetit tarttuisivat toisiinsa suolistossa tai niihin kiinnittyisi muita metalliesineitä (magneettivuoindeksi alle 50 kg)
  • niin tiukasti kiinni leluissa, etteivät ne lähde irti pienten osien irtoamista koskevissa testeissä (vääntö-, veto-, pudotus-, isku- ja puristustesti).
    Leluille, joiden voidaan odottaa kastuvan normaalissa ja ennakoitavissa olevassa käytössä sekä puuleluille tehdään liotustesti ennen pienten osien irtoamista koskevia testejä. Lisäksi magneeteille tehdään testi, jolla selvitetään voiko leluun upotetun magneetin saada irti vetämällä sitä toisen magneetin tai metalliosan avulla.

 

Varoitusteksti tulee merkitä eräisiin magneettileluihin

Magneetit ja magneettiset osat ovat sallittuja sellaisissa magnetismin ja sähköopin harrastesarjoissa, jotka on tarkoitettu yli 8-vuotiaille lapsille. Näihin leluihin tulee lisätä varoitus nieltyjen magneettien aiheuttamista vaaroista. Varoituksen on oltava lelun pakkauksessa ja käyttöohjeissa. Varoituksen tulee olla seuraavanlainen:

 

”VAROITUS! Ei sovellu alle 8-vuotiaille lapsille. Tuote sisältää pieniä magneetteja. Jos magneetteja niellään, ne voivat tarttua toisiinsa suolistossa ja johtaa vakaviin vammoihin. Hakeudu välittömästä lääkäriin, jos magneetteja on nielty.”

 

Varoitusta ei tarvita, jos harrastesarjan magneetit täyttävät rakenteelliset vaatimukset.

 

Lisäksi valmistajan tulee lelutyypistä riippuen antaa lelulle ikävaroitus, esimerkiksi ”ei alle 3-vuotiaille”. Toiminnanharjoittaja vastaa lelun turvallisuudesta ja siitä, että lelun mukana annetaan turvallisen käytön kannalta tarpeelliset varoitukset ja käyttöohjeet. Varoitukset sekä käyttöohjeet tulee olla suomeksi ja ruotsiksi. Lisäksi valmistaja voi antaa ikäsuosituksia.

 

Lelujen magneetteja koskevat tarkemmat vaatimukset sekä tiedot esim. magneeteille tehtävistä testeistä ja varoitusmerkinnöistä löytyvät standardista SFS-EN 71-1.

Muualla verkossa

Eurooppalainen leluturvallisuuskampanja

The CE-e Robot Song:
our toys are good to go!