Itsestään palamattomat savukkeet

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella savukkeiden paloturvallisuudesta (1064/2008) säädettiin savukkeille paloturvallisuusvaatimukset, jotka tulivat voimaan huhtikuussa 2010. Suomi oli ensimmäinen Euroopan maa, jossa säädettiin savukkeille paloturvallisuusvaatimukset. Vastaavat vaatimukset on säädetty Kanadassa, Yhdysvaltojen 37 osavaltiossa sekä Australiassa.

 

Savukkeiden on oltava niin sanottuja itsestään palamattomia, jolloin on pienempi todennäköisyys, että palava savuke huolimattomasti käsiteltynä sytyttää tulipalon. Savukkeiden palamisominaisuudet on testattava ja osoitettava eurooppalaisten standardien EN 16156:2010 ”Savukkeet – Palamisalttiuden arvioiminen – Turvallisuusvaatimukset” ja EN ISO 12863:2010 ”Koemenetelmä savukkeiden palamisalttiuden arvioimiseen” mukaisesti. Standardeja voi hankkia Suomen Standardisoimisliitosta.


Savukkeiden paloturvallisuuden ja tupakkatuotteiden valvonta kuuluu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran toimivaltaan.

 

Päivitetty 18.4.2016