Ilma- ja muovikuula-aseet

Muovikuula-ase ei ole lelu, vaikka se siltä voisi esimerkiksi hintansa puolesta vaikuttaa. Muovikuula-aseet ovat ilma-, painekaasu- tai sähkötoimisia, oikean aseen näköisiä ja kokoisia. Ne on valmistettu yleensä muovista ja niillä ammutaan halkaisijaltaan 6 mm suuruisia kuulia. Koska kuula-aseet usein ovat oikeiden ampuma-aseiden tarkkoja kopioita, ne saattavat aiheuttaa vaaratilanteita myös ajattelemattomuuden tai häiriökäyttäytymisen seurauksena.


Muovikuula-aseet ovat vaarallisia, sillä kuulien suurimmat lähtönopeudet ovat lähes perinteisen ilmakiväärin luokkaa. Kuulien lähtönopeudet voivat olla jopa  30–100 m/s välillä, ja muovikuulan iskuenergiat 0,1–0,8 joulea. Energiamäärät ovat jopa kymmenkertaisia lelustandardissa määritettyyn leikkiaseiden maksimi liike-energiaan nähden.


Vaikka muovikuula-aseleikkeihin osallistuvilla olisi suojavarusteet, leikkialueelle voi etenkin asutulla alueella joutua ihmisiä, joilla ei ole suojaimia. Osuessaan silmiin, korvaan, hampaisiin tai sieraimiin kuula voi aiheuttaa vakavia vammoja.


Muovikuula-aseet luetaan ilma-aseisiin

Ilma-aseita ovat mm. perinteiset ilmakiväärit ja pistoolit (riippumatta siitä ovatko ne käsiviritteisiä vai kaasutoimisia), muovikuula-aseet ja värikuula-aseet.


Ampuma- ja teräaselainsäädännössä ei ole säännelty ilma-aseiden kauppaa, hankkimista tai hallussapitoa. Muovikuula-aseet eivät myöskään kuulu lelulain tai lelujen turvallisuutta koskevien standardien piiriin. Ne luokitellaan kuluttajaturvallisuuslainsäädännön piirin kuuluviksi kulutustavaroiksi, joista ei saa aiheutua vaaraa kuluttajan terveydelle ja omaisuudelle 


Muovikuula- ja ilma-aseita myyvän on muistettava, että:

  • järjestyslain (612/2003) 11§:n mukaan ilma-aseiden, jousitoimisten aseiden ja harppuunoiden myyminen sekä muu pysyvä luovuttaminen alle 18-vuotiaalle on kielletty ilman hänen huoltajansa suostumusta. Huoltaja on oltava varmennettavissa, esim. hänet voidaan tarvittaessa tavoittaa puhelimella.
  • kuula-aseissa on oltava varoitusmerkintä ”Ei alle 18-vuotiaille”
  • kuula-aseita myyvissä liikkeissä kauppiaan tulee varmistaa, että henkilökunta noudattaa lakia yhtä tarkasti kuin esimerkiksi tupakan tai alkoholin myynnin rajoituksia.


Lisäksi tuotteista tulee antaa asetuksen kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista (613/2004) edellyttämät tiedot, kuten mm. valmistajan tai valmistuttajan nimi sekä tarpeelliset käyttöohjeet. Kaikki merkinnät tulee olla suomen ja ruotsin kielellä.

 
Järjestyslain noudattamista valvoo poliisi, tuotteiden merkintöjä tuoteturvallisuusvalvontaviranomaiset (Tukes, Tulli ja kunnat).


Vastuu siitä, millä lapset leikkivät, kuuluu vanhemmille. Muovikuula-aseella voi aiheuttaa korvaamatonta vahinkoa toiselle ihmiselle. Pihoille, puistoihin ja luontoon jäädessään hajoamattomat muovikuulat muodostavat ympäristöhaitan.

 

Päivitetty 12.10.2015