Hiilikuituiset onkivavat

 

Varo tappavaa sähköä


Suurjännitteiset ilmajohdot ovat viime vuosina osoittautuneet vaaran paikoiksi pitkien onkivapojen kanssa kulkeville kalamiehille. Sähkövirta voi siirtyä ilmajohdosta liian lähellä olevaan sähköä johtavaan onkivapaan ja aiheuttaa vakavan sähköiskun vaaran. Onkijan kannattaakin olla valppaana sähkölinjojen lähellä.

Suomessa sähkön aiheuttamat vakavat tapaturmat ovat jo pitkään olleet erittäin harvinaisia. Sähköturvallisuuden hyvästä tasosta huolimatta sattuu joka vuosi edelleen jopa kuolemaan johtavia sähkötapaturmia.

Yleisimpiä vakavia onnettomuuksia ovat sähkölinjojen alla työskennelleille työkoneiden käyttäjille sattuneet tapaturmat. Näissä tapauksissa työkoneen korkealle ulottuva osa ulottui liian lähelle sähkölinjaa ja johti sähköpurkauksen konetta käyttäneeseen ihmiseen.

Vaikka sähkölinjojen aiheuttamat tapaturmat ovat yleensä sattuneet työtilanteissa, on myös vapaa-ajan harrastuksissa syytä muistaa varovaisuus sähkölinjojen alla. Onkijoille on sattunut muutamia vakavia sähkötapaturmia viime vuosina pitkien hiilikuituvapojen kanssa.

Onkijoiden on syytä muistaa hiilikuituvavan sähkönjohtavuus myös ukonilmalla. Ukkosen yllättäessä on onginta keskeytettävä tai vähintäänkin laskettava vapa pois kädestä maahan tai telineeseen.

 

Sähkö hyppää suurjännitejohdosta


Suurjännitteisten sähköjohtojen läheisyydessä sähköiskuun ei tarvita edes kosketusta. Virta ”hyppää” pienen ilmavälin yli sähköä johtavaan esineeseen, jos se joutuu liian lähelle.

Yleisin suurjännitejohto on jännitteeltään 20 kV (kilovolttia) ja sen vähimmäisturvaetäisyydet ovat johdon alla 2 m ja sivusuunnassa 3 m. Jännitteen kasvaessa varoetäisyydetkin pitenevät. Suurimpien 400 kV:n johtojen turvaetäisyys on 5 m.

Etäisyyksissä on otettava huomioon vavan ulottumisalue erilaisissa tavanomaisissa ja epätavanomaisissa tilanteissa. Käytännössä on viisasta noudattaa mainittuihin metrimääriin nähden paljon suurempia etäisyyksiä. Lisäksi onkijan on syytä riskin välttämiseksi aina pitää onkivapa koottuna ja täysin matalalla, jos joutuu kulkemaan sähkölinjan ali.

 

Hiilikuituvavat johtavat sähköä


Sähkölinjojen aiheuttamat tapaturmat onkijoille ovat yleensä sattuneet 6 m ja sitä pidemmillä hiilikuituvavoilla. Vapaa on onnettomuustilanteessa pidetty pystyasennossa sähkölinjan alla ja sähkö on purkautunut sen kautta onkijaan. Hiilikuitu materiaalina johtaa erittäin hyvin sähköä. 

 

Vaadittavat merkinnät


Hiilikuituvavoissa on oltava varoitusmerkintä: "hiilikuituvapoja ei saa käyttää suurjännitejohtojen välittömässä läheisyydessä".

Lisäksi tuotteista tulee antaa asetuksen kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista (613/2004) edellyttämät tiedot, kuten mm. valmistajan tai valmistuttajan nimi sekä tarpeelliset käyttöohjeet. Kaikki merkinnät tulee olla suomen ja ruotsin kielellä. 

 

Kilpailut turvallisiksi


Onkikilpailuita järjestettäessä on syytä huolella kartoittaa mahdolliset sähkölinjat ja ilmajohdot. Kilpailu pitää luonnollisesti järjestää sellaisessa maastossa, jossa vaaran paikkoja ei ole. Myös kulkureitti kisamaastossa on järjestettävä siten, että kilpailijoilla ei ole vaaraa. Mikäli sähkölinjan läheltä kuitenkin joudutaan kulkemaan, pitää turvallisuudesta olla selkeät ohjeet ja opastukset onkijoille.


Luonnonolosuhteiden (ukonilma) niin vaatiessa on kilpailu keskeytettävä, kunnes onkiminen on taas turvallista.

 

 

Päivitetty 8.10.2015