Ohjeita sisäänostajille/maahantuojille

Sisäänostajat ja maahantuojat - halvankin tuotteen pitää olla turvallinen

 

Kaupan sisäänostajalla on suuri vastuu myyntiin otettavista tuotteista. Hänen pitää tuntea tuoteryhmän turvallisuusvaatimukset ja osata toimia niin, että turvallisuus tulee varmistettua. Kaikkien kuluttajille päätyvien tuotteiden (myös esimerkiksi ns. halpatuotteiden ja mainoslahjojen) pitää olla turvallisia.

 

Kaupan sisäänostaja pyrkii luonnollisesti mahdollisimman edulliseen kauppaan. Hän tinkii ja hakee keinoja löytää hinta-laatusuhteeltaan mahdollisimman hyviä tuotteita. Osalle yrityksistä keskeistä voi olla vain tuotteen halpa hinta.

 

Ammattitaitoinen valmistaja voi neuvottelussa todeta, että ei pysty myymään tuotetta jotain tiettyä hintaa halvemmalla, koska joutuisi tinkimään turvallisuusvaatimuksista. Kaikkiin tämä ei kuitenkaan välttämättä päde. Valmistaja, joka on valmis laskemaan hintaa uskomattoman alas, voi tinkiä samalla esimerkiksi raaka-aineiden tai komponenttien laadusta tai työn laadusta ja osaavuudesta. Tuotteesta voi puuttua jopa turvallisuuden kannalta välttämätön osa tai ominaisuus. Esimerkiksi pyörösahasta voi puuttua teränsuojus kokonaan tai suojus ei välttämättä toimi kaikissa olosuhteissa tai lelussa käytettävä maali vaihdetaan sellaiseen, jossa on lyijyä, koska se on hinnaltaan halvempaa.

 

Lopputulos voi olla, että ostaja saa päällepäin samanlaisia tuotteita kuin esimerkiksi myyntinäyttelyssä esitellyt, mutta tuotteet eivät välttämättä täytäkään turvallisuusmääräyksiä.

 

Myös halvan tavaran myymiseen erikoistuneiden kauppojen pitää muistaa turvallisuusvaatimukset. Halpaan hintaan ei voi vedota, jos tuote todetaan vaaralliseksi.

 

Kaikkien kuluttajille päätyvien tuotteiden pitää olla turvallisia, hinnasta riippumatta. Vastuu tuotteiden turvallisuudesta on toiminnanharjoittajalla. Viranomaiset valvovat säännösten noudattamista pistokokeilla.

 

Ohjeita kulutustavaroiden sisäänostajille:

 • Perehdy itse tuoteryhmää koskeviin turvallisuusmääräyksin ja standardeihin.
 • Hyödynnä aiempaa tuntemustasi tuoteryhmän riskeistä.
 • Käytä maalaisjärkeä.
 • Testauta tuote tai tutustu valmistajan esittämiin testaustuloksiin.
 • Varmistu, että valmistajan käyttämä testauslaboratorio on luotettava ja että se on todettu päteväksi eli akkreditoitu käyttämään juuri tähän testiin tarkoitettua testausmenetelmää.
 • Tarkista, onko tuote testattu nimenomaan kyseessä olevaa tuotetta koskevien vaatimusten (mm. lainsäädäntö ja standardit) mukaisesti. Testaustulos voi näyttää paperilla olevan kunnossa, mutta tuotteesta ei välttämättä olekaan testattu turvallisuuden kannalta oleellisia ominaisuuksia.
 • Selvitä, onko testattu tuote samaa erää tai edes samasta tehtaasta, josta ostettavaksi aiottu tuote-erä on.
 • Testaustuloksista kannattaa pyytää kopio itselle jo ostovaiheessa, myöhemmin se voi olla vaikeaa.
 • Selvitä, pitääkö ja saako tuoteryhmän tuotteita CE-merkitä. Esimerkiksi lelut pitää CE-merkitä, mutta lastenhoitotarvikkeita ei. Joissain tuoteryhmissä – kuten osassa henkilösuojaimia - CE-merkintä edellyttää ulkopuolisen tahon antamaa tyyppihyväksyntää. CE-merkintä ei automaattisesti tarkoita, että tuote on turvallinen tai täyttää turvallisuusmääräykset.
 • Pyydä CE-merkitystä tuotteesta kopio valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta Seuraa ja selvitä Rapex-järjestelmästä, ettet osta jo aiemmin vaaralliseksi todettuja tuotteita.
 • Kaikille tuoteryhmille ei ole erityisiä turvallisuusvaatimuksia lainsäädännössä tai standardeissa. Niiden turvallisuutta arvioidaan tuoteturvallisuuslainsäädännön niin sanotun yleispykälän perusteella. Sen mukaan tuote ei saa aiheuttaa vaaraa kuluttajien terveydelle tai omaisuudelle. Näissä tuotteissa maahantuojan ja sisäänostajan pitää itse tai ulkopuolista apua käyttäen arvioida tuotteeseen liittyvät vaarat. Tällaisten tuotteiden turvallisuuden arviointiin voi soveltaa vastaavanlaisten tuoteryhmien turvallisuusvaatimuksia.
 • Varmista, että tuotteeseen saadaan asianmukaiset Suomen lainsäädännön vaatimat myyntipäällys- ja varoitusmerkinnät sekä käyttöohjeet suomen ja ruotsin kielellä. Huolehdi, että käyttöohjeissa käytetty kieli on ymmärrettävää suomea.
 • Varmista täältä, ettei tuote ole Tukesin Vaaralliset tuotteet -rekisterissä.

 

Päivitetty 29.4.2016