Perusteita riskinarviointiin

Riski muodostuu vaaran vakavuudesta ja todennäköisyydestä

 

Riski = Vaaran vakavuus x Tapahtuman todennäköisyys 
R = V x T (riskitulo)

 

Vaaroja, suuntaa-antavasti vakavimmasta vähäisimpään:

  • hengenmenetys
  • pysyvä vammautuminen
  • paraneva / ohimenevä haitta
  • lievä loukkaantuminen
  • mielenpahoitus / järkytys
  • taloudellinen menetys.

Vaaran vakavuuteen (kuinka vakavat seuraukset ja kuinka moni altistuu) sekä vaaran todennäköisyyteen (että jotain tapahtuu) vaikuttaa vaaralle altistuvien henkilöiden määrä.

 

Vinkkejä riskien arviointiin

  • Mieti arvioinnin kohteeseen liittyviä riskejä. Dokumentoi riskit syineen ja seurauksineen. Ideariihen käyttäminen on hyvä keino riskien arvioinnissa.
  • Ota huomioon myös tarkoitettua nuoremmat käyttäjät.
  • Ota arvioinnissa huomioon palvelun tavanomainen ja tavanomaisesta poikkeava käyttö / käyttäytyminen.
  • Moniin palveluihin liittyy useita yhtäaikaisesti esiintyviä riskejä. Arvioi niiden yhteisvaikutus ja ennakoi pahin mahdollinen tilanne.

 

 

 

Päivitetty 28.4.2016