Yleiset pallopelialueet

Yleiset pallopelialueet ovat kaikkien, mutta etenkin nuorten käytettävissä olevia harrastuspaikkoja. Siksi on tärkeää, että olosuhteet niillä harrastamiselle ovat kunnossa ja turvallisia.


Kuluttajaturvallisuuslainsäädäntö koskee kunnallisia, yleisiä pallopelialueita sekä mm. opistojen  ja asunto-osakeyhtiöiden pihoilla olevia pallopelialueita ja niiden yksittäisiä välineitä kuten jalkapallomaaleja ja koripallotelineita. Lain mukaan niistä ei saa aiheutua vaaraa käyttäjille.

 


Ylläpitäjän ja omistajan vastuu turvallisuudesta

Ylläpitäjän ja omistajan tulee huolehtia siitä, että pallopelialue ja siellä käytettävät välineet ovat turvallisia. Parhaiten ylläpitäjä ja omistaja varmistuvat yleisten pallopelialueiden turvallisuudesta toimivan omavalvonnan avulla. Omavalvonnalla tarkoitetaan niitä ylläpitäjien ja omistajien toimia, joilla suunnitellusti ja organisoidusti huolehditaan pallopelialueiden ja siellä olevien välineiden turvallisuudesta. Omavalvonnasta löytyy lisää tietoa täältä.


Yleisten pallopelialueiden turvallisuuteen vaikuttavat mm:

  • Välineiden sijoittelu alueella (esim. jalkapallomaaleja ei tule sijoittaa kaltevalle pinnalle, joka edesauttaa maalin kaatumista).
  • Alueen sijoittaminen suhteessa muihin toimintoihin (liikenneväylät ja vesistöt).
  • Alueen soveltuvuus käyttöönsä (ei kiviä, kuoppia ja kantoja yms.).


Yleisillä pallopelialueilla olisi suositeltavaa olla infotaulu.


Käytettävien välineiden turvallisuus

Yleisillä pallopelialueilla käytettävien välineiden kuten jalkapallomaalien ja koripallotelineiden hankinnoissa tulee huolehtia siitä, että välineet ovat turvallisia ja soveltuvia käyttöön. Välineet tulee asentaa oikein ja valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Välineiden rakenteellisesta turvallisuudesta pitää huolehtia koko niiden käyttöiän ajan.


Välineiden riittävästä huollosta ja kunnossapidosta sekä välineiden säännönmukaisesta tarkastamisesta on myös huolehdittava mm. seuraavin toimenpitein, jotka sisältyvät omavalvontaan:

  • Laaditaan yleisille pallopelialueille tarkastus- ja huoltosuunnitelma, ja pidetään välineiden tarkastuksesta ja huollosta päiväkirjaa.
  • Tarkastetaan ja huolletaan välineet ja niiden osat valmistajan ohjeiden mukaisesti noudattaen tarkastus- ja huoltovälejä.
  • Tarkastetaan esimerkiksi mahdollisen ilkivallan vaikutukset säännöllisesti ja korjataan mahdolliset puutteet.
  • Huolehditaan välineiden turvallisesta väliaikaisesta ja pitkäaikaisesta säilyttämisestä (säilytyksen aikana välineiden luvaton käyttö tulisi estää esim. lukitsemalla jalkapallomaalit toisiinsa kiinni).


Yleisillä pallopelialueilla käytettäviksi tarkoitettujen välineiden turvallisuudesta ovat vastuussa valmistajat, maahantuojat ja myyjät. Heidän on tiedettävä välineisiin liittyvistä vaaroista ja riskeistä. Valmistajan, maahantuojan ja myyjän tulee ottaa selvää välineitä koskevista vaatimuksista ja niissä tapahtuvista mahdollisista muutoksista. Välineet tulee valmistaa vaatimusten mukaisesti, ja valmistajan tulee ohjeistaa sekä välineiden asentajia että ylläpitäjiä. Myös itse valmistettujen välineiden valmistuksessa tulee noudattaa samoja turvallisuusperiaatteita. 

 

Päivitetty 12.12.2016