Vesipallokävely (water-walking ball)

Vesipallokävely on kuluttajapalvelu, joka kuuluu kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) soveltamisalaan. Lain mukaan toiminnanharjoittajan tulee varmistautua palvelun turvallisuudesta. Vesipallokävelyssä asiakas laitetaan ilmatiiviiseen suureen palloon, joka lasketaan vesille joko altaassa tai rannalla. Pallolla voi kävellä, ryömiä tai pyöriä eteenpäin.

 

Kuva: CPSC, USA. 

 

Vesipallokävelyn turvallisuutta kuluttajille – etenkin lapsille tarjottuna – on vaikeaa, ellei mahdotonta varmistaa. Suurimmat vaarat liittyvät siihen, että ilmatiiviistä pallosta loppuu happi tietyn ajan kuluttua, eikä palloa pysty itse avaamaan sisältäpäin. Hapen vähyys saattaa johtaa tajuttomuuteen ja lopulta jopa kuolemaan, ellei pallosta pääse ulos riittävän ajoissa. Lisäksi pallon käyttöön liittyy hukkumisvaara, jos pallo puhkeaa ja täyttyy vedellä kesken käytön sekä muiden vammojen, kuten luunmurtumien vaara, jos pallolla törmää johonkin kovaan tai terävään, esimerkiksi siten, että se putoaa altaasta. Palloa on myös vaikea ohjata tiettyyn suuntaan tai pitää paikallaan.


Lisätietoja Yhdysvaltain kuluttajaturvallisuusviranomaisen internetsivulta: Consumer Product Safety Commission.

 

Vesipallokävelyn turvallisuus; muistio, heinäkuu 2011 (pdf-tiedosto)

 

Päivitetty 26.2.2014