Trampoliinipuistot

Trampoliinipuistot ovat liikuntakeskuksia, joissa on useita toisiinsa kiinni kytkettyjä trampoliineja sekä alueita trampoliineilla suoritettavia temppuja tai toimintoja varten (esim. polttopallo, hyppyalue eli vaahtomuovikuutioilla täytetty allas (englanniksi foam pit)). Sisäleikki- ja aktiviteettipuistoissa trampoliinit ovat yleensä osa muuta toimintaa, ja niiden käyttö on erotettu muista palveluista omalle alueelleen. Kaupalliset trampoliinipuistot ovat kuluttajaturvallisuuslain mukaisia kuluttajapalveluita, kun taas kotipihoissa käytetyt trampoliinit kuuluvat yleisiin kulutustavaroihin.

 

Trampoliineilla hyppiminen on suhteellisen riskialtis liikuntamuoto. Trampoliineilla  tapahtuu tilastollisesti paljon tapaturmia, joista selän ja niskan vammat ovat vakavimpia. Trampoliinipuiston ylläpitäjän on lajin luonteen ja paikan olosuhteiden edellyttämällä tavalla varmistauduttava siitä, ettei kuluttajapalvelusta aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle.  Huolellisuusvelvollisuuteen kuuluu, että trampoliinipalveluiden tarjoajalla on riittävät ja oikeat tiedot kuluttajapalvelusta, jotta hän voi arvioida siihen liittyvät riskit ja varautua niihin.

 

Kuluttajaturvallisuuslaki edellyttää trampoliinipuistojen ja sisäaktiviteettipaikkojen ylläpitäjän laatimaan toimintaansa koskevan turvallisuusasiakirjan, joka sisältää suunnitelman vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi sekä niistä tiedottamiseksi palvelun tarjoamisessa mukana oleville (KuTuL 7 §). Turvallisuusasiakirjan laadinnasta löytyy lisää tietoa mm. Tukesin ohjeesta turvallisuusasiakirjan laatimiseksi.

 

Trampoliinipuistoa tai trampoliinihyppyaluetta suunniteltaessa, rakentaessa ja käytettäessä, apuna voidaan käyttää esimerkiksi yhdysvaltalaista standardia ASTM F2970-15 (Design, Manufacture, Installation, Operation, Maintenance, Inspection and Major Modification of Trampoline Courts), koska trampoliinipuistoihin soveltuvaa eurooppalaista standardia ei ole. Standardi ottaa kantaa mm. suoja-alueiden mitoitukseen ja hyppypaikkojen turvallisuuteen.

Lisätietoa sivustolla

Päivitetty 24.8.2017