Ostoskärrypalvelut

Ostoskärrypalvelu ei saa aiheuttaa vaaraa kuluttajille ja palvelun tarjoajien on varmistettava ostoskärrypalveluiden turvallisuus. Ostoskärrypalveluita koskee kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011). Turvallisuuden kannalta keskeisiä asioita ovat mm.

  • henkilökunnan määrä on oikeassa suhteessa työmäärään ja
    -menetelmiin.
  • kuljetusmenetelmät ovat turvalliset.
  • henkilökunnalle on riittävät kirjalliset ohjeet.
  • henkilökunta on koulutettu työhönsä sekä turvallisuusasioihin.
  • asiakkaille tiedotetaan tarvittavista varotoimenpiteistä ja niiden noudattamisesta pidetään kiinni.

Kuljetettavien kärryjen on pysyttävä turvallisesti henkilökunnan hallinnassa kaikissa kärrypalvelun vaiheissa. Samoin erilaisten hätäpysäytys- ym. turvalaitteiden käytön on tapahduttava henkilökunnalta tarvittaessa viivytyksettä. Järjestettäessä kärrykuljetusta tai muuta toimintaa, tulee kuluttajien turvallisuuden olla etusijalla liiketaloudelliseen etuun nähden.

Päivitetty 28.1.2014