Karting

Sisä- ja ulkokartingin turvallisuuden edistäminen


Kartingia koskevassa ohjeessa määritetään kartingin turvallisuuden vähimmäistaso, lisätään kartingin turvallisuutta ja tehostetaan valvontaa sekä ennaltaehkäistään onnettomuuksia ja tapaturmia.

 

Ohjeita ei  sovelleta tavallisuudesta poikkeaviin ratatapahtumiin esim. kilpailutoimintaan, joissa noudatetaan tätä ohjeistusta tiukempia turvallisuusvaatimuksia. Ohjeita voidaan soveltaa  minimoottoripyöräilyyn tai muihin vastaaviin lajeihin, jotka tapahtuvat karting- tai sen kaltaisilla radoilla.

 

Liukkaus ja jäällä ajaminen


Karting-toiminta liukkaalla on mahdollista, mikäli suojausmenettelyt ja toimet ovat riittäviä turvallisuuden varmistamiseksi ja mikäli ne kattavat erityispiirteet myös esimerkiksi kylmyyden ja piikkirenkaiden osalta. Toiminnanharjoittaja vastaa turvallisuustason nostosta riittävälle tasolle toimintaa vastaavasti.


Liukkaalla ja sateella suojamekanismien, hallintakeinojen ja suojausmenettelyiden tulee olla paremmat tai esimerkiksi nopeudet alhaisemmat. Toisaalta pitkäaikainen kokemus kartingista pienentää myös vaarojen toteutumisen todennäköisyyttä ja riskejä, ajokokemuksen edellyttäminen ennalta olisi siten yhtenä suojausmenettelynä mahdollinen. Näkökyvyn suojaamiseen mutta toisaalta myös näkemisen varmistamiseen näissä olosuhteissa tulee myös kiinnittää erityistä huomiota.

 
Uusien lajiharrastajien osalta voi olla vaikeampaa kehittää ja luoda ympäristöä, jossa vaaroja ei olisi enempää kuin kuivalla ajettaessa ohjeen mukaisin menettelyin.

 
Tärkeää on myös määritellä erikoisolosuhteisiin liittyvät riskit ja menettelyt niiden hallitsemiseksi sekä huolehtia siitä, että henkilökunta on tietoinen näistä seikoista ja toimii annettujen ohjeiden mukaisesti. Myös riittävien tietojen antaminen kuluttajille korostuu poikkeuksellisissa ja ehkä osallistujallekin vieraissa oloissa.


Kaatumisen mahdollisuus kasvaa liukkaalla, tällöin tulee miettiä myös ajoneuvon rakenteellista suojausta ja esimerkiksi turvakaaren tarvetta kuljettajille, tai muita suojausmenettelyitä.