Leirit

Erilaiset leirit ovat suosittu vapaa-ajanviettomuoto niin lapsille kuin aikuisillekin. Leirejä järjestetään ympäri vuoden suurimman sesongin ajoittuessa kesään. Leireille on tyypillistä arkiympäristöstä poikkeavat elämykset ja kokemukset, joista aiheutuu myös normaalista poikkeavia riskejä. Turvallisuusjohtamisella ja riskien arvioinnilla palveluntarjoaja voi edistää turvallisuutta leireillä ja samalla järjestää asiakkaille unohtumattomia elämyksiä.

 

Useimpia leirijärjestäjiä koskevat kuluttajaturvallisuuslain velvoitteet, kuten huolellisuusvelvollisuus, tietojenantovelvollisuus ja velvollisuus ilmoittaa Tukesiin leirillä tapahtuneista onnettomuuksista. Nämä velvollisuudet koskevat kaikkia kuluttajaturvallisuuslain mukaisia palveluntarjoajia.

 

Leirin järjestäjä voi leiriaktiviteeteista ja järjestelyistä riippuen olla lisäksi velvollinen laatimaan turvallisuusasiakirjan. Jos leirillä on tarjolla seikkailu- tai ohjelmapalveluita (kuten esimerkiksi ratsastus, melonta, kiipeily tai vaativa vaellus) tai leiriläisillä on mahdollisuus uida joko luonnonvesissä tai uimahallissa, leirin järjestäjän on laadittava turvallisuusasiakirja.

 

Muiden, pienempiriskisten leirien osalta leirin järjestäjän tulee itse arvioida turvallisuusasiakirjan tarve. Näissäkin tapauksissa turvallisuusasiakirja voi olla hyödyksi leirin turvallisuuden parantamisessa. Turvallisuusasiakirja tulee laajuutensa ja yksityiskohtaisuutensa puolesta suhteuttaa tarjottavien palveluiden laajuuteen ja riskeihin. On muistettava, että turvallisuusasiakirjaa ei tehdä ensisijaisesti viranomaisia varten, vaan toiminnanharjoittajaa itseään varten.

 

Leirinjärjestäjän tulee huomioida, että kuluttajaturvallisuuslain mukaisella palveluntarjoajalla ei tarkoiteta yhdistystä tai yhteisöä siltä osin kuin se tarjoaa palveluja jäsenilleen muussa kuin elinkeinotoiminnassa. Näin ollen jos yhdistys järjestää leirin pelkästään omalle jäsenistölleen muussa kuin elinkeinotoiminnassa, sitä ei koske kuluttajaturvallisuuslain sääntely. Jos taas yhdistyksen leirille osallistuu yhdistyksen jäsenistön ulkopuolisia henkilöitä tai jäsenille järjestettävä leiri katsotaan elinkeinotoiminnaksi, soveltuu toimintaan kuluttajaturvallisuuslakia. Jäsenyyttä harkitsevia osallistujia ei katsota yhdistyksen jäseniksi.

 

Muualla verkossa

Päivitetty 29.8.2017