Leikkikenttien mahdollisia vaaranpaikkoja

 

 

 

Portin lukitusmekanismi on niin hutera, että lapsi saa portin helposti auki.

Vaara: lapsi pääsee karkuteille, jolloin vaarana on mm. joutua auton alle, vesistön rantaan tai katoaminen.


Turvallistaminen: portin lukituksen tulee olla sellainen, että lapsi ei saa porttia auki. Porttiin suositellaan rakennettavaksi kaksoislukitusmahdollisuus.

 

 


Leikkikenttäaluetta ei ole aidattu kokonaan ja leikkikenttäalueen aidan viereen on sijoitettu lelujen säilytyslaatikko (tai penkki).

Vaara: Leikkikenttä tulee aidata, jos leikkikentän ympäristössä on vaaroja lapsille kuten esim. liikenneväyliä tai vesistöjä. Leikkikentillä olevan säilytyslaatikon, penkin, puunrungon tai kiven avulla lasten on helppoa kiivetä pois leikkikenttäalueelta. Toisaalta myös lemmikkieläimet pääsevät esteettä alueelle.


Turvallistaminen: Riittävän korkea ( vähintään 120 cm korkuinen) ja yhtenäinen aita koko leikkikenttäalueen ympärille. Aita tulee rakentaa siten, ettei ole mahdollisuutta ryömiä aidan ali tai kiivetä sen yli. Siksi aidan sisäpuolella ei esimerkiksi saa olla askelmiksi soveltuvia tukiosia. Asianmukainen aita osoittaa leikkikenttäalueen rajat ulkopuolisille ja estää lemmikkieläinten pääsyä alueelle. Aidan viereen ei saa sijoittaa kiipeilyä helpottavia rakenteita tai kalusteita tai talviaikaan kasata lunta.Keinujen alla oleva putoamisesta aiheutuvaa iskua vaimentava hiekka on kulunut pois.

Vaara: alustan iskua vaimentava ominaisuus häviää ja putoamiskorkeus kasvaa, jolloin loukkaantumisen riski kasvaa. Vaaratilanne aiheutuu myös siitä, jos keinujen alle asennetaan kulutusta kestävää, mutta kovaa materiaalia (esim. betonia, asfalttia tai puuta).


Turvallistaminen: Riittävän paksun hiekkakerroksen lisäksi iskua vaimentavana materiaalina voidaan käyttää kulutusta hyvin kestävää synteettistä materiaalia. Hiekkaa käytettäessä on aina tarpeen vaatiessa tasoitettava hiekka tai lisättävä sitä niin, että keinujen alla oleva kuoppa poistuu. Betonia, asfalttia tai puuta ei saa käyttää keinujen alla.

 

 

Kiipeilytelineen ylätasolle on nostettu puiston penkki ja kuormalava sekä tietokoneen näppäimistö.

Vaara: lapset voivat kiivetä penkkiä tai kuormalavaa käyttäen kiipeilytelineen kaiteen yli ja pudota korkealta maahan. Lisäksi kuormalava voi kaatua leikkivän lapsen päälle.


Turvallistaminen: Asiaankuulumattomat tavarat on poistettava ensitilassa. Lasten vanhempien ja leikkikenttää käyttävän päiväkodin henkilökunnan kannattaa tarkastaa leikkikentän kunto aina ennen kuin lapset pääsevät leikkimään. Osan turvallisuuspuutteista voi poistaa helposti itse. Muista epäkohdista on ilmoitettava leikkikentän ylläpitäjälle. Leikkikentällä on oltava esimerkiksi avunhälyttämistilanteita varten näkyvillä yleinen hätänumero, ylläpitäjän eli vastuutahon yhteystiedot ja leikkikentän tarkka osoite.

 

 

Kiipeilytelineen kiipeilytikkaiden askelmat ovat lahoja. Yksi askelma on kokonaan irti ja kiinnitysruuvi törröttää pystyssä. Ei myöskään ole varmuutta siitä, että loputkaan askelmat pysyisivät kiinni lapsen kiivetessä.

Vaara: kiipeilytikkaat voivat rikkoutua kokonaan, jolloin lapsi voi pudota telineestä ja lisäksi loukata itsensä terävään ruuviin.


Turvallistaminen: Askelmat ja koko kiipeilyteline on tarkastettava ja korjattava ensitilassa. Jos päädytään poistamaan tikkaat, on huolehdittava siitä, että lapsi ei pääse putoamaan ylätasolle muodostuvasta aukosta asentamalla tilalle umpikaiteet. Kiipeilytelineen käyttö pitää estää siksi aikaa, kun laite ei ole kunnossa. Leikkikenttävälineiden kunnosta on huolehdittava säännöllisellä huolto- ja kunnossapidolla ja ne on myös tarkastettava säännöllisin väliajoin.

 

Muualla verkossa

Päivitetty 13.12.2011