Laskettelupalvelut

 

Laskettelupalveluiden turvallisuuden edistäminen

 

Ohjeiden tarkoituksena on kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) perusteella määrittää laskettelupalveluiden käyttämisen turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset, lisätä laskettelupalveluiden turvallisuutta ja tehostaa kuluttajaturvallisuuslainsäädännön mukaista turvallisuuden valvontaa sekä ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja tapaturmia.

 

Tukes-ohje 3/2015 Laskettelupalveluiden turvallisuuden edistäminen 

 

Muualla verkossa

Päivitetty 20.3.2015