Uimahallit, kylpylät, uimarannat

Kuntien ja muiden tahojen omistamat ja ylläpitämät uimahallit, kylpylät ja uimarannat kuuluvat kuluttajaturvallisuuslain soveltamisalalle (920/2011). Lain tarkoituksena on ennaltaehkäistä kuluttajia (kuntalaisia) heitä mahdollisesti uhkaavilta vaaroilta. Kuntalaisten turvallisuustason tulee olla yhtäläinen riippumatta siitä, mikä taho – yritys, kunta, seurakunta tai jokin muu – toimii palvelun tarjoajana tai peritäänkö palvelun käyttämisestä maksu vai ei.


Kylpylöiden ja uimahallien turvallisuuden edistämiseksi tehtyjen ohjeiden tarkoituksena on määrittää uimahallien ja kylpylöiden turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset, lisätä uimahallien turvallisuutta ja tehostaa kuluttajaturvallisuuslainsäädännön mukaista turvallisuuden valvontaa sekä ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja tapaturmia.

 

Tukes-ohje 1/2015 Kylpylöiden ja uimahallien turvallisuuden edistäminen 

 

 

Päivitetty 27.4.2015