Kesäleirien vesiturvallisuus

 

Kesä on erilaisten leirien sesonkiaikaa. Useat kesäleirit pidetään vesistöjen äärellä ja erilaiset vesiaktiviteetit ovat monelle osallistujalle mieluisaa ajanvietettä.

Leirien järjestäjien on syytä kiinnittää huomiota rantaturvallisuuteen. Veden läheisyydessä järjestettävillä leireillä tulee huolehtia seuraavista vesiturvallisuuden perusasioista:

 

  • Veneissä on oltava tarpeellinen varustelu: äyskäri, ankkuri ja köysi sekä kunnossa olevat airot, unohtamatta veneen mahdollista tulppaa. Kaikilla veneellä liikkujilla tulee olla pelastusliivit päälle puettuna.

 

  • Rannalla on oltava tarpeelliset varusteet sekä pelastamiseen että avun hälyttämiseen:
    • ilmoitustaulu, jossa rannan tarkat sijaintitiedot, sekä hälytys-, pelastus- ja ensiapuohjeet
    • asianmukainen pelastusvälineistö, esim. pelastusrengas tai vastaava sekä mieluiten myös vene, jolla kauempana rannasta hätään joutuneita päästään auttamaan.

 

  • Rannalla tulee olla selkeät ohjeet uimareille mahdollisine kieltomerkkeineen, ja tietoa esimerkiksi veden syvyydestä. Rannan kunto ja siisteys tulee myös tarkistaa ennen jokaista leiriä. Leiriläisille on syytä käydä läpi heti leirin alussa sääntöjen lisäksi turvallisuusasiat ja avun hälyttämisohjeet.

 

  • Erityisesti lapsille ja nuorille tarkoitetuilla leireillä on tärkeää, että rannalla on riittävän pelastus- ja ensiaputaitoinen täysi-ikäinen henkilö valvomassa uintia, veneilyä ja muita vesiaktiviteetteja. Valvojalla on oltava käytössään ja välittömästi saatavillaan toimiva väline avun hälyttämiseen, kuten matkapuhelin. Leiriläisten uimataidot on hyvä selvittää jo etukäteen, esim. kotiin lähetettävällä kyselyllä.

 

Koulutusta kesäleirien vesiturvallisuudesta vastaaville henkilöille antaa esimerkiksi Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto: www.suh.fi (Pysytään pinnalla – tilauskurssi)

 

Keväällä 2014 seurakuntien leirien järjestäjille lähetetty yhteiskirje.

Kirje uimarantojen ja uimapaikkojen ylläpitäjille keväällä 2015.

Päivitetty 24.8.2017